ایمنی خودرو و سرنشینان

  • از سالم بودن سیستم ترمز ها، اطمینان حاصل کنید
  • در هنگام حرکت خودرو، کلیه سرنشینان ملزم به بستن کمربندهای ایمنی خود می باشند
  • در صورتی که فرزند کوچکی دارید، برای حفظ جان کودک دلبندتان و پیشگیری از اتفاقات ناگوار در ترمزهای ناگهانی جاده ها و یا اتفاقات غیر قابل پیش بینی دیگر در طی سفر خود، حتما از صندلی مخصوص کودک استفاده نمایید
  • پیش از سفر از وضعیت جاده‌ها مطمئن شوید و به هشدارهای هواشناسی و پلیس توجه کنید
  • بار بیش از حد مجاز حمل نکنید
  • قبل از سفر، حتما از اعتبار بیمه نامه شخص ثالث خودرو، مطمئن گردید

سفری خوب ، خوش و ایمن داشته باشید.