اعلام موضع فنی کمیسیون بین‌المللی روشنایی CIE درباره استفاده از تابش UV در مدیریت ریسک انتقال کووید۱۹

پاندمی بیماری ویروس کرونا (کووید ۱۹) موجب بروز نگرانی در سطحِ جهان و بدنبال آن افزایش تحقیقات علمی و عرضهِ تجهیزات مختلف برای کمک به مهارِ این معضل جهانی شده است.

در میان راهکارهای مختلف، استفاده از تابش فرابنفش (UV) به منظور ضدعفونی/ میکروب‌زدایی بصورت انواع:

  • تجهیزات حرفه‌ای
  • بیمارستانی
  • نصبِ دیواری
  • آزمایشگاهی
  • تجهیزاتِ شخصی و خانگی

مورد توجه قرار گرفته و بازارِ مصرف آن به سرعت روبه رشد است.

در بیانیه موضعِ فنی کمیسیون بین‌المللی روشنایی CIE (به عنوان مرجعِ اصلی بین‌المللی استاندارد،در زمینه نور،روشنایی و موضوعات مرتبط‌) جنبه‌های مختلف مهمی در بکارگیری این تجهیزات،از جمله:

  • میزان اثربخشی تابش UV به عنوان یک عاملِ ضد میکروبی/ ضد عفونی
  • خطرات و آسیب‌های ناشی از استفاده نادرست از این تجهیزات برای سلامت انسان
  • خطاهای ناشی از اندازه‌گیری میزان تابش UV

متن این بیانیه که در ماه می ۲۰۲۰/ اردیبهشت سال جاری در سایت رسمی CIE منتشر شده و توسط  خانم مهندس رحمتیان(دبیر محترم کمیته‌های متناظر INEC TC34 وISIRI/ISO TC274)با استفاده از تعاریف و اصطلاحات موجود در استانداردهای ملی مرتبط ترجمه شده است را می توانید در اینجا مطالعه بفرمایید.

منبع:پژوهشگاه استاندارد