برگزاری دوره های آموزشی تیرماه

دوره های آموزشی :

  • ارزیابی انطباق
  • کنترل کیفیت عمومی

با رعایت پروتکل های بهداشتی ، در تیرماه ۱۳۹۹ برگزار گردید.

 

فهامه ، دارای تاییدیه ی آموزش از سازمان ملی استاندارد ایران و  واحد آموزشی همکار اداره کل استاندارد تهران.