کرونا ویروس_امنیت غذایی_استانداردها

چرا باید بر اهمیت ایمنی مواد غذایی تاکید شود؟

شیوع ویروس کرونا چه تاثیری بر صنعت عذایی جهان داشته است؟

پاسخ پرسش هایی از این دست را می توانید در مصاحبه ی اخیر وبسایت ایزو با آقای هیلانت دبیر (*)کدکس غذایی کمیسیون ایمنی غذای سازمان ملل متحد، انجام داده ،ملاحظه فرمایید.

چرا باید بر اهمیت ایمنی مواد غذایی تاکید شود؟ آیا قوانین و مقررات برای اطمینان دهی به ما از آنچه که خریداری می کنیم و می خوریم کافی نیست؟

همین پرسش را می توانید درباره ایمنی جاده ها بپرسید. حتی با وجودی که خودروها در مدل های جدید ایمن تر می شوند، هنوز به سرانجام نرسیده ایم. ما باید افزایش آگاهی را ادامه دهیم و مغرور نشویم. در مورد غذا، این موضوع چندان ساده نیست. سامانه های مواد غذایی مدرن بسیار پیچیده هستند و هیچ چیزی نباید قطعی تصور شود. غذای ناسالم غذا نیست، بلکه تصویری از بیماری و مرگ است. هر ساله انسان های زیادی دچار بیماری های ناشی از غذا می شوند.

برخی از ما به غذای فراوان سالم و مغذی دسترسی داریم که بخش اعظم ایمنی آن به کمک چارچوبهای قانونی کاملاً پیشرفته، تضمین شده است. کلیه مراحل اجرای چنین چارچوبی به همراه افزایش آگاهی مصرف کنندگان و آماده بودن صنایع برای ایفای سهم خود در تضمین ایمنی مواد غذایی بسیار با اهمیت هستند. اما در بسیاری از کشورها، به ویژه مکانهایی که امنیت مواد غذایی آنها دچار مشکل است، سیستم های ایمنی مواد غذایی هنوز به خوبی توسعه نیافته اند و غذای ناسالم تهدید مضاعفی را بر افرادی که سیستم ایمنی آنها تحت تاثیر مشکلات مواد غذایی غیر مغذی است تحمیل می کند.

کووید ۱۹ جهان را به لرزه در آورده و در خیلی از بخشهای جهان قرنطینه، محدودسازی و بروز اختلال در زنجیره تامین مواد غذایی و غیره را تجربه می کنیم. این اتفاق چه تغییری در نگرش و رفتار ما در قبال مواد غذایی داشته؟

در این باره ترس بزرگ ما از ایمنی مواد غذایی نیست بلکه از عدم امنیت مواد غذایی است، زمانی که زنجیره تامین با بیمار شدن کارگران یا بسته شدن مرزها مختل می شود، قوانین اداری جدید ابلاغ می شوند. ممکن است اهداف خوبی برای حفاظت از مردم داشته باشند، اما اقدامات به شدت محدود کننده می توانند دارای اثرات جانبی و اختلال در تجارت شوند. کووید ۱۹ همه ما را غافلگیر کرده است و بسیاری از مواردی که از مفروضات ما بودند را مورد ابهام قرار داده است.

به خاطر این بیماری جهانی با چه چالشهای دیگری مواجه خواهیم شد و برای حفاظت از خودمان چه کاری می توانیم انجام دهیم؟

مصرف کنندگان به خاطر توجه به بهداشت شخصی توجه بیشتری نیز به بهداشت غذا دارند. این اتفاق خوبی است! اغراق است اگر بگوئیم ایمنی مواد غذایی به دلیل تغییر متغیرهای دیگر بهبود یافته است. در حقیقت با توجه به کاهش احتمالی ظرفیت بازرسی مواد غذایی در نتیجه شیوع بیماری کرونا، اثرات منفی آن بر سیستم ایمنی غذایی ما محتمل خواهد بود. با خودداری مردم از خروج از خانه، فروش اینترنتی مواد غذایی افزایش یافته است. اطمینان دارم این گرایش پایدار خواهد بود و می تواند چالشهایی را نیز در زمینه کیفیت مواد غذایی و کنترل ایمنی در کسب و کارهای اینترنتی جدید داشته باشد.

 

 برگرفته از سامانه اطلاع رسانی استاندارد ایران

 

(*) کمیسیون بین الملل کدکس مواد غذایی (CODEX)

از ویژگی های مهم این کمیسیون، تصویب استانداردهای جهانی مواد غذایی با رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی مصرف کنندگان، تسهیل تجارت و تبادل مواد غذایی بین کشورها است و با توجه به تاکید سازمان تجارت جهانی (WTO)، رعایت این استانداردها در تجارت مواد غذایی بین کشورهای منطقه و سایر کشورهای عضو کمیسیون حائز اهمیت و موثر می باشد.