بایدها_نبایدها _کروناویروس خطر انفجارِ تلفن همراه!

آیا شما نیز جزو افرادی هستید که الکل یا مواد ضدعفونی را بصورت مستقیم روی موبایل خود اسپری می کنید!؟

در این ویدئو،روش صحیحِ و مراحل ضدعفونی کردن تلفن همراه ، با رعایت کامل اصول ایمنی و استاندارد، نمایش داده می شود.

توصیه می کنیم این گزارش را حتما ببینید.

 

به امید آنکه انتشار این توصیه ها به سلامتی اطرافیانمان کمک نماید.