بهینه سازی مصرف انرژی_صنایع:بخش اول

(کارخانجات ، واحدهای تولیدی و صنعتی)

با مقایسه و آسیب شناسی شاخص مصرف انرژی صنایع کشور با استاندارد های جهانی،متاسفانه مشخص میگردد که سالانه بخش قابل توجهی از منابع انرژی کشور به دلایلِ مختلف، همچون:

  • مناسب نبودن شیوه های فناوری
  • عدم دقت در مصرف انرژی

و ارزان بودن انرژی ،موجبِ اتلاف انرژی شده و این امر علاوه بر کاهش منابع ملی، باعث بروز معضلات و مشکلاتی مانند:

افزایش آلودگی،صرفِ هزینه های سنگین استحصال، تولید ،انتقال و توزیع انرژی میگردد! که در نهایت با افزایش قیمت تمام شده تولیدات داخلی،باعثِ عدم توانایی رقابت تولید داخلی با محصولات مشابه خارجی میگردد!

تدوین استانداردهای معیار مصرف انرژی، یکی از مهم‌ترین اقدامات کلان کشور در راستای ایجاد چارچوب مناسب و تعیین الزامات قانونی جهت بسترسازی بهبود عملکرد انرژی در واحدهای صنعتی، ساختمان ها و… بوده است که در این راستا،سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان مجری استانداردهای معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولیدی/صنعتی بوده که با اهداف :

  • کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی
  • بهینه سازی مصرف انرژی
  • بهبود فرایند مصرف انرژی در واحدهای پرمصرف

توسط شرکت های بازرسی فنی همکار این سازمان و بصورت سالیانه،در سرتاسر کشور صورت می پذیرد.

امید داریم با هم بتوانیم، مصرفِ بهینهِ انرژی را #فرهنگ_سازی کنیم.

فهامه،شرکت بازرسی فنی همکار سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه تعیین معیار مصرف انرژی.