واژه نامه نظام استانداردسازی وکیفیت (بخش چهارم)

استاندارد اجباری

استانداردی است که اجرای تمام یا بخشی از آن در کشور، به ترتیبی که قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران،مقرر شده و جهت تولید برای مصرف داخلی،صادرات و یا واردات،اجباری می گردد.

 

استاندارد تشویقی

به استانداردِ ملی اطلاق می شود که رعایتِ آن اختیاری است.

 

استاندارد کارخانه ای

استانداردی است که توسط واحد تولیدی تهیه و تدوین شده و الزامات مندرج در آن برای عرضهِ محصول نهایی به بازار اجرا و رعایت می گردد.این استاندارد باید بصورت شفاف شاملِ ویژگی ها،بسته بندی و نشانه گذاری باشد و با توصیه نامه ها و مقررات سازمان های بین المللی و ملی نیز منطبق باشد.

 

بازرسی فنی ؛ ارزیابی انطباق

استاندارد ملی(National Standard)

استانداردی که توسط یک سازمان ملی،استانداردسازی،تصویب شده باشد.

 

استاندارد منطقه ای(Regional Standard)

استانداردی که توسط یک سازمان استاندارد منطقه ای پذیرفته  شده و در دسترس عموم قرار داده می شود.

منبع: standard.ac.ir

 

مطلب مرتبط ؛ بازرسی کالا ؛ بازرسی و نمونه برداری کالا ؛صدور گواهی ایزو