اهمیت ایمنی و صدور تاییدیه استاندارد آسانسور

بازرسی ادواری آسانسور

مدیرکل استاندارد تهران با تاکید بر اینکه اعتبار هر تاییدیه استاندارد آسانسور از زمان صدور یکسال است، گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از هزار تاییدیه برای آسانسورهای استان تهران صادر شده‌است.

دکتر محمودرضا طاهری تشریح کرد: آسانسورهایی که برای آن‌ها تاییدیه ایمنی و استاندارد صادر می‌شود، باید بعد از یکسال که اعتبار آن پایان می‎‌یابد، درخواست بازرسی ادواری نمایند تا با بازرسی مجدد و رفع نواقص احتمالی، برای آن آسانسور، تاییدیه صادر گردد.

بازرسی تجهیزات

مدیر کل استاندارد تهران تاکید کرد که مالکان، بهره‌برداران و مدیران ساختمان‌ها، اعم از اداری، مسکونی، تجاری و بیمارستان ‌ها، موظف‌اند ایمنی و استانداردسازی آسانسور  های خود را تامین کنند و در غیراین صورت، مسئولیت هرگونه حادثه احتمالی، به عهده آنان خواهدبود.

منبع: tehran.isiri.gov.ir

بازرسی فنی آسانسور

فهامه، شرکت بازرسی همکار اداره کل استاندارد استان تهران در زمینه بازرسی فنی ،آسانسور و دارای گواهی معتبر بازرسی فنی آسانسور، براساس الزامات استاندارد ایران-ایزو آی ای سی ۱۷۰۲۰ از مرکز ملی تاییدصلاحیت ایران (NACI).

 

ارزیابی انطباق ؛ بازرسی استاندارد ؛ استاندارد سازی آسانسور