بهینه سازی مصرف انرژی_متعادل سازی دمای ساختمان

با شروعِ فصل تابستان، استفاده از تجهیزات سرمایشی برای کاهشِ دمای منازل و ساختمان های غیرمسکونی روز به روز افزایش می یابد.

در تابستان ،همزمان با رشد مصرف برق خانگی (برای کاهش دمای منازل) شبکه ی برق کشور تقاضای مصرفِ بخش صنعت ، کشاورزی و … را نیز تامین می نماید، با افزایش توامان تقاضا برای انرژی برق در کلیه صنایع، توجه و دقت به استفاده صحیح از وسایل برقی(به خصوص لوازم سرمایشی) و متعادل سازی دمای داخلی ساختمان ها ، می تواند گامِ مهم و تاثیرگذاری در راستای بهینه سازی مصرفِ انرژی باشد.

متعادل کردن دمای داخل ساختمان به منظور ایجاد فضایی مطبوع و رسیدن به دمایِ آسایش می باشد.

دمای آسایش به این معناست که سامانه های تهویه مطبوع در زمستان بر روی ۲۰ درجه و در تابستان بر روی ۲۵ درجه تنظیم گردد.هرچه این درجه دما در زمستان بالاتر و در تابستان پایین تر مورد استفاده قرار گیرد، متاسفانه موجب اتلافِ انرژی خواهد شد!

خوب است بدانیم که بهترین محدوده ی دمای ساختمان در تابستان بین ۲۳ تا ۲۵ درجه سانتیگراد می باشد.

در فصل تابستان با متعادل سازی دمای ساختمان ها، بعنوان مثال اگر دمای ساختمان از ۲۲ درجه به ۲۳ درجه سانتیگراد تغییر یابد، در ازای افزایش هر یک درجه دمای اتاق (متعادل سازی دمای ساختمان) می توانیم در حدود ۵ % در مصرف برق صرفه جویی کنیم.

امید داریم با هم بتوانیم، مصرفِ بهینهِ انرژی را #فرهنگ_سازی کنیم.