بینایی سنجی (اپتومتری) کارکنان شرکت

در راستای ارتقای سلامتی پرسنل فهامه،کلیه همکاران مورد معاینه چشم، قرار می گیرند.

تیم مجرب چشم پزشکی، در روزهای ۲ و ۳ خرداد ماه در دفتر مرکزی شرکت مستقر خواهد بود تا معاینات چشم پزشکی،مشاوره های چشم پزشکی و … را به همکاران ارائه نمایند.

استقرار تیم چشم پزشکی به دعوت مدیریت محترم شرکت مهندسی صنعتی فهامه به همراه ارائه خدمات مربوط به عینک (طبی و غیر طبی) برای محافظت از سلامتی چشم افراد، در محل دفتر مرکزی شرکت، کلیه همکاران را مورد معاینه قرار می دهند.

بینایی‌سنجی یا اپتومتری  یک قسمت از معاینات کامل(چند قسمتی) چشم محسوب می‌شود و شامل اخذ پیشینه بینایی، “سنجش حدت بینایی” ارزیابی ریفرکشن، ارزیابی دید دوچشمی، تطابق و حرکات چشمی، دید رنگ، غربالگری و ارزیابی داده‌ها می‌باشد که به عبارت دیگر بینایی‌سنجی بررسی دید و ساختارهای مربوط به آن است و برای کشف اختلالات بینایی و تجویز عدسی‌های مناسب یا دیگر وسایل کمک‌کننده به بینایی یا تمرین‌های چشمی برای جبران کاستی‌های دیدِ چشم، انجام میگردد.

انجام معاینات و آزمایش کروناویروس از پرسنل فهامه (ادامه مطلب)