طرزِ صحیحِ ماسک زدن همانقدر مهم است که زدنِ ماسک!

در این روز ها که همه ی متخصصین پزشکی و درمانی، مردم را به استفاده گسترده از ماسک تشویق و دعوت می کنند، فراموش نکنیم که استفاده صحیحِ از ماسک ، به اندازه ی استفاده از خودِ ماسک ،مهم است!

دیدنِ این ویدئوکه درخصوص شیوه ی صحیح استفاده از ماسک به ما توضیحات مفیدی ، ارائه می نماید را به شما نیز توصیه می کنیم.

برخی از نکات مهم بهداشتی برای استفاده از ماسک:

  • قبل از استفاده از ماسک، دست های خود را با آب و صابون به خوبی بشوییم
  • برای استفاده و نصب ماسک روی صورت خود، فقط از بندِ ماسک استفاده کنید و به قسمت بیرونی ماسک خود دست نزنید

به امید آنکه انتشار این توصیه ها به سلامتی اطرافیانمان کمک نماید.