انتشار هفتمین استاندارد بین المللی در حوزه فناوری نانو با مسئولیت ایران

هفتمین استاندارد بین المللی با مسئولیت ایران در حوزه فناوری نانو با موضوع “بسته بندی های غذایی پلیمری” منتشر شد.

استاندارد بین‌المللی تدوین شده به مسئولیت ایران در زمینه بسته بندی های غذایی پلیمری با عنوان «فناوری نانو – فیلم های نانوکامپوزیتی پلیمری برای بسته بندی غذایی با خواص نفوذناپذیری – تعیین مشخصه‌ها و روش‌های اندازه گیری» است که تدوین این استاندارد نتیجه چهار سال تلاش مستمر گروه کاری تشکیل شده زیر نظر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو است.

استاندارد بین المللی مورد نظر، به ویژگی های نفوذناپذیری در فیلم های پلیمری نانوکامپوزیتی می پردازد که به منظور بهبود بسته بندی های غذایی اندازه گیری می شود. ویژگی نفوذناپذیری شامل انتقال بخار آب و گاز (اکسیژن) و گذردهی نور مرئی و ماورای بنفش می گردد. این استاندارد همچنین روش های اندازه گیری مرتبط را توصیف می کند.

بسته بندی های غذایی مبتنی بر فناوری نانو به دلیل ویژگی های بهبود یافتهِ آنها از قبیل: افزایش ماندگاری مواد غذایی و در نتیجه کاهش ضایعات و دورریزِ آنها، بازارِ رو به رشدی پیدا کرده اند که مزیت اصلی این نوع بسته بندی های مواد غذایی، طولانی شدن عمرِ قفسه ای مواد غذایی از طریق بهبودِ خواص است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت رسمی سازمان بین‌المللی استاندارد (www.iso.org) مراجعه نمایید.

منبع:ستاد ویژه توسعه فناوری نانو