بخش چهارم: بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان _لوازم سرمایشی

فرهنگ سازی مصرف:کولرهای گازی

در این ویدئو  چند نکته درخصوص بهینه سازی مصرف کولرهای گازیِ نصب شده در واحدهای مسکونی،تجاری ،اداری و … ارائه می گردد،امید داریم با توجه، و همراهیِ شما بتوانیم گامی موثر، در راستای ارتقای فرهنگ مصرف انرژی و فرهنگ سازی مصرف برداریم.

در #مصرف_انرژی، #صرفه_جویی کنیم و حافظِ  #محیط_زیست باشیم.