استفاده از ماسک مهمتر از نوع ماسک!

معاونِ بهداشت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی: استفاده از ماسک،احتمال ابتلا به ویروسِ کرونا را به حداقل ممکن می رساند.

“یک ماسک کوچک،یک پیام بزرگ دارد : من مراقب تو هستم.”

#من_ماسک_میزنم و نقش خودم را در سلامت و زنده ماندن دیگران ایفا میکنم.

 

به امید آنکه انتشار این توصیه ها به سلامتی اطرافیانمان کمک نماید.