کد ۱۰ رقمی استاندارد

چگونه می توانیم از مشخصات محصول و  صحت ، اصالت و اعتبار نشان استاندارد درج شده روی بسته بندی کالا مطلع شویم؟

با ارسال کد ده رقمی درج شده زیر نشان استاندارد به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ از اطلاعات فوق ، اطمینان حاصل نمایید .