تقدیر اداره کل استاندارد تهران از فهامه

طی نامه ای خطاب به سایر شرکت های بازرسی و مدیرعامل شرکت مهندسی صنعتی فهامه، از سوی اداره کل استاندارد استان تهران (اداره نظارت بر اجرای استاندارد) از فهامه تقدیر شد و ۱۰ امتیاز مثبت در پرونده شرکت،منظور گردید.

واحد بازرسی فنی آسانسور و تجهیزات بالابر شرکت مهندسی صنعتی فهامه بدلیل دقتِ بررسی ها و گزارش های ارسالی به اداره کل استاندارد تهران، در راستای تحقق قسمت های “پ” و “ت” بخش “ت-۱” استاندارد ملی ۱-۶۳۰۳ سال۹۳ (شامل گزارش های ارسالی در خصوص پلاک مشخصات تعویض شده قطعات،نامناسب بودن مشخصات فنی قطعات انتخاب شده،شناسایی پلاک های مشخصات نامعتبر و موارد مشابه دیگر) مورد تقدیر اداره کل استاندارد تهران قرار گرفته و ۱۰ امتیاز مثبت در پرونده شرکت، منظور گردید.

فهامه،حافظ کیفیت و سرمایه

 

مطلب مرتبط: بازرسی فنی ؛ بازرسی جرثقیل و لیفتراک ؛ ارزیابی انطباق