پروژه احداث اولین سیلوی مکانیزه غلات در ایران

بازرسی مهندسی

این پروژه، با هدف توسعه توانمندی منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی در تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی و تثبیت جایگاه آن در کشور و همچنین ارائه خدمات مطلوب به مشتریان به عنوان یکی از پیشرفته ترین ترمینال های غلات بنادر کشور می باشد.

نظارت کارگاهی

شرکت مهندسی صنعتی فهامه،مفتخر است که در این پروژه عظیم به عنوان پیمانکار انجام خدمات بازرسی خرید مصالح،حین ساخت و بازرسی نهایی سازه های فلزی ،پروژه “طراحی و اجرای مسیر انتقال غلات از اسکله تا برج تقسیم اصلی سیلو های ۱۵۰ هزار تنی” این ترمینال ،مشارکت و همکاری دارد.

فهامه،حافظِ کیفیت و سرمایه

 

بازرسی ؛ بازرسی کالا