واژه نامه نظام استانداردسازی و کیفیت (بخش هشتم)

بازنگری (Review):

  • تعریف اول:فعالیتی جهت تعیین مناسب بودن،کفایت و اثربخشی موضوع تحت بررسی برای دستیابی به اهداف تعیین شده
  • تعریف دوم:فعالیت بررسی یک مدرک به منظور تعیین اینکه مدرک موردنظر تمدید اعتبار،تغییر،تجدیدنظر یا ابطال گردد.

 کیفیت

بهبود کیفیت (Quality improvement):بخشی از مدیریت کیفیت که بر افزایش توانایی برای برآورده کردن الزامات و/یا خواسته های مربوط به کیفیت تمرکز دارد.

بازرسی 

بهبود مداوم (Continual improvement):فعالیتی که به منظور افزایش توانایی برآورده کردن الزامات و/یا خواسته ها بصورت پی در پی انجام می گیرد.

استاندارد

پروانه کاربرد علامت استاندارد:سندی است که به استناد آن،به اشخاص حقیقی یا حقوقی اجازه داده می شود از علامت استاندارد ملی ایران برای یک محصول خاص (کالا یا خدمت) استفاده نماید.

کنترل کیفیت 

تامین کننده (Supplier):سازمان یا شخصی که محصولی را ارائه می کند.

منبع: standard.ac.ir

 

استاندارد اجباری:استانداردی است که اجرای تمام یا بخشی از آن در کشور، به ترتیبی که قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران،مقرر شده و جهت تولید برای مصرف داخلی،صادرات و یا واردات،اجباری می گردد…(ادامه مطلب)

 

مطالب مرتبط ؛ quality ؛ مهندسی کیفیت ؛ استانداردسازی