تدوین ۶ استاندارد ملی جدید در حوزه فناوری نانو تصویب شد

نانو

دومین جلسه کمیته برنامه‌ریزی تدوین استانداردهای فناوری نانو در سال ۱۴۰۰ به منظور تصمیم‌گیری در خصوص تدوین استانداردهای ملی جدید با توجه به پیشنهادات ارایه شده به سازمان ملی استاندارد برگزار شد،در این جلسه تمامی استانداردهای پیشنهادی مطرح شد و اعضای کمیته این پیشنهادها را مورد بحث و بررسی قرار دادند که در نهایت عناوین پیشنهادی برای ۶ استاندارد تصویب شد.

مدیر کل دفتر تدوین و جمعی از کارشناسان و نماینده ریاست سازمان ملی استاندارد، نمایندگان ستاد توسعه فناوری نانو و نمایندگانی از صنعت در این جلسه که به صورت مجازی توسط سازمان ملی استاندارد تشکیل شد، حضور داشتند.

نانوفناوری

عناوین استانداردهای مصوب کمیته برنامه‌ریزی به شرح زیر است:

  • فناوری نانو – آنالیز اندازه ذرات به روش پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک (SAXS) – روش آزمون (منبع: ISO ۱۷۸۶۷:۲۰۲۰)
  •  فناوری نانو – اندازه‌گیری اندازه ذرات و توزیع شکل به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی (منبع:ISO ۱۹۷۴۹:۲۰۲۱)
  • نانومواد – تعیین کمی رهایش نانوشی از پودرهای ناشی از تولید هواسل‌ها (تجدیدنظر استاندارد ملی شماره ۱۷۱۴۹ با استفاده از ISO ۱۲۰۲۵:۲۰۲۱)
  • فناوری نانو – نانو پوشش‌های سخت – ارزیابی مقاومت در برابر خراشیدگی و کندگی – روش‌های آزمون
  • فناوری نانو – ارزیابی عملکرد سطوح چربی گریز – روش آزمون و تعیین مشخصات
  • فناوری نانو – نانو پوشش‌های سخت – طبقه‌بندی و خواص – راهنما

استاندارد محصولات فناوری نانو

طبق رویه سازمان ملی استاندارد، قبل از شروع به تدوین هر استاندارد ملی، عنوان و دبیر آن توسط سازمان ملی استاندارد تأیید می‌شود،  برای این منظور کمیته‌ای با عنوان «کمیته برنامه‌ریزی» در حوزه تخصصی مرتبط با آن استاندارد تشکیل می‌شود که اعضای آن از کارشناسان و مدیرانی از سازمان ملی استاندارد، نمایندگان کمیته فنی متناظر مرتبط، کارشناسان فنی و تخصصی مرتبط با موضوع استاندارد تشکیل شده است.

تصویب عنوان هر استاندارد، بر اساس شاخص هایی از قیبل ارتباط تخصص و سابقه دبیر با موضوع استاندارد، نیازمندی‌های جامعه علمی و صنعتی کشور، ظرفیت‌های فنی و اقتصادی کشور، وجود منابع علمی و پژوهشی معتبر برای استاندارد انجام می‌شود.

منبع: nanostandard.ir

بازرسی محصولات نانوفناوری

فهامه،اولین و تنها شرکت بازرسی دارنده گواهی نامه تاییدصلاحیت بازرسی فنی “محصولات فناوری نانو” در حوزه:

  • شناسایی نانو ساختار و نانو اشیاء
  • فرایند سنتز و فرایندهای ساخت و تولید

براساس الزامات استاندارد ایران-ایزو آی ای سی ۱۷۰۲۰ از مرکز ملی تاییدصلاحیت ایران (NACI).

 

استانداردسازی ؛ کنترل کیفیت ؛ دانش بنیان ؛ بازرسی کالا

جهت مطالعه مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید.