بهینه سازی مصرف انرژی

هدف از بهینه سازی مصرف انرژی‌، انتخاب الگوها، اتخاذ و بکارگیری روش‌ها و سیاست‌هایی در مصرف صحیح انرژی است،که از نقطه نظر اقتصاد ملی هر کشور، مطلوب باشد و استمرار وجود و دوام انرژی، ادامه حیات و حرکت را تضمین کند.

به این منظور، قصد داریم تا در سلسله پست های بعدی ، درخصوص: الزامات ،راهکار ها ، مزایا و محاسن و نوآوری های

بهینه سازی مصرف انرژی در کلیه سطوح زندگیِ شهری و جامعه شامل بهینه سازی مصرف در :

  • خانه (ساختمان های مسکونی)
  • محیط کار و ادارات (ساختمان های غیرمسکونی)
  • حمل و نقل
  • صنایع (کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی)

اطلاع رسانی نماییم،

به امید آنکه با هدف کاهش تخریب منابع انرژی ، محیط زیست و نیز کاهش تأثیرات سوء ناشی از اسـتفاده ناصـحیح از انرژی  (که بر سایر جنبه های زندگی شهری، محـیط زیـست و جامعه ی ما اثرگذار می باشد)‌ و با بکارگیری پربازده ترین شیوه ها گامی موثر در ” بهینه سازی مصرف انرژی ” برداشته باشیم.