دستورالعمل جدید سازمان جهانی بهداشت در مورد استفاده از ماسک

در این ویدئو ، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت WHO در خصوص دستورالعمل جدید این سازمان درمورد استفاده از ماسک توضیحاتی را ارائه می دهد.

 

کرونا را جدی بگیریم.