استاندارد ملی راهنمای ایمنی مواد غذایی برای تولیدکنندگان تدوین می شود

تدوین استاندارد ملی راهنمای ایمنی مواد غذایی برای تولید کنندگان صنایع غذایی در شرایط بحرانی بهداشتی و شیوع بیماری های واگیردار در دستور کار سازمان قرار گرفت .

آزیتا خضرایی، مدیرکل دفتر تدوین استانداردهای ملی در این باره گفت: بی شک افزایش سطح آگاهی های بهداشتی دست اندرکاران تهیه ، تولید ، توزیع و عرضه مواد غذائی می تواند اثر مستقیمی در ارتقاء سطح ایمنی مواد غذایی و بهبود کیفیت خدمات در اماکن عمومی و در نهایت حفظ سلامت مردم به عنوان مصرف کنندگان مواد غذایی و گیرندگان خدمات داشته باشد.

وی اعلام  کرد: با توجه به شیوع ویروس کووید ۱۹ در کشور، تدوین استاندارد ملی راهنمای ایمنی مواد غذایی برای تولیدکنندگان صنایع غذایی در شرایط بحرانی و شیوع بیماری های واگیردار در دستور کار سال جاری سازمان قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر تدوین استانداردهای ملی با دعوت از تمامی متخصصان و صاحب نظران برای همکاری در تهیه پیش نویس این استاندارد، اظهار داشت: امید است این پیش نویس به عنوان مبنا و راهنمایی برای تولید صنایع غذایی در شرایط بحرانی بهداشتی و شیوع بیماری های واگیردار در اختیار ذینفعان قرار گیرد.

 

منبع : سامانه اطلاع رسانی استاندارد ایران