رعایت پروتکل بهداشتی برای واحدهای تولیدی فرآورده‌های غذایی اجباری است

مدیرکل استاندارد تهران که با شیوع ویروس کرونا، بازدیدهای سرزده از واحدهای تولیدی صنایع غذایی را از ابتدای سال جاری آغاز کرده است، هشدار داد: با واحدهایی که دستورالعمل‌های بهداشتی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا را رعایت نمی‌کنند، با قاطعیت برخورد می‌شود.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان تهران، محمودرضا طاهری در تشریح این خبر گفت: در بازدید از واحدهای تولیدی فرآورده‌های غذایی که دارای پروانه استانداردند، برخی از واحدها دستورالعمل‌های بهداشتی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا را بطور کامل رعایت نمی‌کردند؛ که ضمن توقف تولید تا رفع نواقص، از ادامه تولید آنها ممانعت به عمل آمد. همچنین به مدیران این واحدها اخطار و تذکر لازم داده‌شد که در صورت تکرار، برخورد قانونی با واحد صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: درست است که در استانداردهای مربوطه برای این موضوع، تمهیداتی اندیشیده نشده ‌است، لکن به اقتضای شرایط و با دستورالعمل‌های جدید، رعایت این اصول برای همۀ واحدها، بویژه واحدهای تولیدی فرآورده‌های غذایی و لبنی که اغلب دارای فرآیند تولید مواد غذایی سرد می‌باشند، اجباری است.

این مقام مسؤول در پایان اخطار داد: درصورت مشاهده هرگونه سهل‌انگاری از سوی واحدها در این خصوص، با قاطعیت برخورد خواهدشد.

منبع : سامانه اطلاع رسانی استاندارد ایران