استفاده گسترده از ماسک می تواند از موج دوم کووید۱۹ ممانعت کند.

نتایج تحقیقی که در دانشگاه های کمبریج و گرینویچ انجام شده، پیشنهاد می دهد :

قرنطینه به تنهایی نمی تواند فعالیت مجدد کرونا ویروس جدید را متوقف کند. اما حتی ماسکهای خانگی بطور چشمگیری می تواند سرعت انتقال را کاهش دهد اگر تعدادِ کافیِ افراد در جامعه از آن استفاده کنند.

اگر کل جامعه از ماسک استفاده کنند و همزمان قرنطینه نیز همراه آن اعمال شود، می توان  انتقال کووید ۱۹ را به سطوح قابل کنترل برای اپیدمی های کشوری سوق داد. این کار می تواند از موجهای بعدی پاندمی هم ممانعت کند.

  • این مطالعه نشان داده است که ماسک زدن مردم در زمانی که در اماکن عمومی هستند برای کاهش موثر نرخ انتقال بیماری(R value) نسبت به زمانی که علائم بیماری را دارند و از ماسک استفاده می کنند،دو برابر بهتر عمل می کند.

عدد R value نشان می دهد یک فرد آلوده بطور متوسط می تواند چند نفر را آلوده کند.

کاهش R valueمی تواند رشد صعودی بیماری را کنترل کند. اگر این عدد بالای یک باشد، متاسفانه با رشد نمایی شیوع       بیماری مواجه می شویم.

  • اگر بیش از ۵۰% افراد جامعه از ماسک استفاده کنند عدد R را به کمتر از ۱ کاهش می دهند و موج بعدی شیوع بیماری را می توانند مسطح نگه داشته و اعمال قرنطینه های سختگیرانه را کمترکنند.

تدوین: دکتر #زهرا_خانلری

بازنشر از کانال تلگرامی :  @IrSarsCoV2

منبع خبر