بخش اول: بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های مسکونی_لزوم فرهنگ سازی مصرف

آیا می دانید بخش ساختمان و مسکن بزرگترین مصرف کننده انرژی در ایران است؟

سیر صعودی قابل توجه، سهم بخش ساختمان از مصرف انرژی(در بخش خانگی و تجاری) از سال ۱۳۶۹ تاکنون ، موید این مطلب می باشد.

علاوه بر سهم بالای این بخش  در مصرف انرژیِ کشور، بیش از ۳۰ درصد اتلاف هم به علت بهره وری پایین انرژی در  بخش خانگی و تجاری است . در این بخش سهم عمده تامینِ انرژی از گاز طبیعی و انرژی الکتریکی به خاطر مزیتهایی که نسبت به سایر حاملهای انرژی دارند، می باشد.

بر اساس اطلاعات و تحقیقات منتشر شده، ازعوامل موثر بر مصرف انرژی واحدهای مسکونی می توان به مواردی از جمله :

  • ویژگی های فیزیکی ساختمان
  • ویژگی های جمعیتی خانوار

اشاره نمود که در مطالعاتِ بهره وری انرژی حائز اهمیت خاصی است.

براساس نتایج تحقیقات صورت گرفته، با توجه به اینکه این دو ویژگی‌ اثر معنی داری بر مصرفِ انرژی خانوار (برق و گاز) دارند، لزوم تدوین استانداردهای لازم و نظارت بر حسنِ اجرای آن همراه با  فرهنگ سازی در حوزه ی مصرف انرژی در بین اقشار جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان می تواند تاثیر بسزایی در بهینه سازی مصرف انرژی در کشور داشته باشد.

در #مصرف_انرژی صرفه جویی کنیم و حافظِ #محیط_زیست باشیم.