بخش دوم:بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های مسکونی_ویژگی های فیزیکی و معماری ساختمان

معماری ساختمانها  همراه با نوع فرهنگ مصرف کننده در ارتباط با مدیریت مصرف انرژی می تواند بسیار تعیین کننده باشد .

میزان و نحوه مصرف انواع سوخت،آب، برق و … که از آنها بعنوان منابع ملی یاد می شود ، ارتباط مستقیم با ساختار معماری فضا دارد.

معماری سنتی ایران در دوره زمانی خود و بدلیل محدودیت دسترسی و  استفاده از منابع ملی، دست به خلق  روشهای ویژه ای زده بود تا به ساده ترین شکل و ارزان ترین راهریال سرما و گرما را در فضای های مسکونی و تجاری خود ایجاد نماید. استفاده از عناصر عملکردی معماری نظیر بادگیرها و سردابه ها و … همچنین بهره گیری از مصالح بومی نظیر چوب، سنگ، حصیر  و …در همین راستا بوده است.

اگرچه اجرای بسیاری از روشهای معماری سنتی،امروزه امکان پذیر نیست،اما می توان با استفاده از روش هایی

همچون :

  • استفاده از فناوری در تولید مصالح نوین
  • بهره گیری از عوامل محیطی _ زاویه تابش خورشید و جهت باد
  • بالا بردن سطح آگاهی عموم مردم و متخصصین _ تغییر سبک زندگی
  • بهبود روشهای  اجرا، هنگام ساخت و ساز

ضمن جلوگیری از مصرفِ بی رویه انرژی ، افزایش بهره وری را نیز فراهم آورد.

مطابق برآوردهای انجام شده، با اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی) تنها با :

  • عایقکاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان
  • بکارگیری سامانه های کنترل هوشمند تجهیزات تاسیساتی

که از الزامات این مبحث است، حدود ۳۰ تا ۶۰ درصد در مصرف انرژیِ ساختمان صرفه جویی خواهد شد.

در #مصرف_انرژی،#صرفه_جویی کنیم و حافظِ #محیط_زیست باشیم.