بازرسی و استاندارد

بازرسی کیفیت و استاندارد کالا

بازرسی در واقع یکی از مراحل مختلف کنترل کیفیت است، در بازرسی، هدف های مختلفی دنبال می شود از جمله:

 • بررسی میزان مطابقت تولید با ویژگی های از پیش تعیین شده
 • اطمینان از تولید، با کیفیتِ مطلوب
 • ایجاد و توسعه ارتباط با مسوولان و آگاه ساختن تمام سطوح مدیریت از چگونگی عملکرد واحد تولیدی
 • کشف خطاها و معایبِ موجود در کالا
 • جدا کردن مواد اولیه، ماشین ها و خدمات و فرآورده های نامطمئن و مغایر با ویژگی ها
 • کاهشِ ضایعات، با جلوگیری از تولید فرآورده های نامرغوب و موارد مشابه

 

کنترل کیفیت و بازرسی کالا

مهم ترین موضوعات بازرسی عبارتند از:

 • بررسی و تأیید مطابقت کیفیت کالا یا خدمات با استانداردها، قوانین و مقررات و ویژگی های اولیه (این کار با انجام آزمون های فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، غیرمخرب، با ابزارهای ساده و دستگاهی صورت می گیرد)
 • بررسی و تأیید مطابقت کمّیت کالا، شمارش، توزین، محاسبه وزن حجمی و اندازه گیری ابعاد کالا
 • بررسی و تأیید زمان ساخت و تاریخ انقضاء
 • بررسی و تأیید محل ساخت با تولید در موارد لزوم
 • بررسی و تأیید تناسب بسته بندی با کالای مربوطه برای حمل سالم محصول تا مقصد

منبع: isiri.gov.ir

 

بازرسی و نمونه برداری از کالا

شرکت مهندسی صنعتی فهامه،دارای پروانه بازرسی از سازمان ملی استاندارد ایران برای انجام بازرسی و نمونه برداری از کالاهای وارداتی،تولید داخل و صادراتی در سطح کشور.

 

بازرسی فنی ؛ ارزیابی انطباق ؛ بازرسی کالا ؛ بازرسی اسنادی ؛انطباق با استاندارد