پروژه استانداردسازی محصولات دانش بنیان

استاندارد محصولات دانش بنیان

به منظور ساماندهی استاندارد و کمک به ورود محصولات دانش بنیان به بازار، گواهی انطباق یا گواهی محصول برای محصولات دانش بنیان صادر می شود.گواهى دانش نماد می تواند به عنوان گامی موثر در تجاری سازی و ورود محصولات دانش بنیان به بازار بعنوان اصلی ترین چالش پیش روی شرکت های دانش بنیان به حساب آید.

استاندارد دانش نماد

با مصوبه شورای عالی استاندارد کشور، صدور گواهی انطباق (KB_COC) و یا گواهی محصول (KB-COP)برای محصولات دانش بنیان این امکان را به شرکت های دانش بنیان می دهد تا حتی بدون وجود استاندارد ملی با استفاده از استانداردهای معتبر بین المللی و یا کارخانه ای از سازمان ملی استاندارد، گواهینامه ای معتبر را برای تاییدمحصول خود دریافت کنند که در بسیاری از کشورهای دنیا نیز  معتبر است.”

بازرسی محصولات دانش بنیان

شرکت مهندسی صنعتی فهامه،مفتخر است که در فرایند استانداردسازی محصولات دانش بنیان، جهت دریافت و صدور گواهی انطباق، گواهی محصول و نشان استاندارد دانش نماد(KB)به عنوان یکی از اولین شرکت های بازرسی فنی و پیشتاز در ارائه خدمات بازرسی این حوزه، با اداره کل استاندارد استان تهران، از سال ۱۳۹۶ تاکنون،مشارکت و همکاری داشته است و از اواخر سال گذشته نیز با سایر ادارات کل استاندارد استانی کشور (از جمله اداره کل استاندارد قزوین) همکاری های خود را توسعه داده است.

فهامه ،تقدیر شده از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای اجرایی سازی نظام استانداردسازی محصولات و خدمات دانش بنیان در کشور.

فهامه،حافظِ کیفیت و سرمایه

 

ارزیابی انطباق ؛ بازرسی فنی ؛ بازرسی کالا ؛ بازرسی نانوفناوری