پیام رؤسای سازمان های (ISO)، (ITU) و (IEC) به مناسبت روز جهانی استاندارد ۲۰۱۹

ویدئو رسانه ای مدرن برای بیان دیدگاه است. با پیشرفت فناوری، تغییرات چشمگیری درسرگرمی ها، کیفیت ارتباط افراد با یکدیگر، مراقبت های پزشکی، آموزش و سایر بخش ها ایجاد شده است.

داشتن استانداردهای پذیرفته شده و مورد قبول در همه جای دنیا به این معناست که ویدئو رمزنگاری شده در یک دستگاه، فارغ از نوع وسیله مورد استفاده، در یک وسیله دیگر قابل رمز گشایی باشد. این به اقتصادها معیاری برای کمک به رشد بازار ارایه می دهد و مبتکران را قادر می سازد با اطمینان خاطر در اپلیکیشن ها و خدمات جدید ویدئویی سرمایه گذاری کنند.

شعار روز جهانی استاندارد ۲۰۱۹:

استانداردهای ویدئویی، خالق صحنه جهانی

متن کامل پیام را می توانید در اینجا مشاهده فرمایید