توصیه های ایمنی در زمان استفاده از آسانسور

در صورتی که در آسانسور محبوس شدید  باید :

 • خونسرد و صبور باشید ، سعی کنید دیگران را نیز آرام نگه دارید.
 • در آسانسور بمانید ، آسانسور سقوط آزاد نمی کند و ایمن است ، شما در امان هستید.
 • نگران هوا نباشید ، اکسیژن تمام نمی شود. ( احساس خفگی ای که به افراد دست می دهد ، بیشتر یک توهم است تا واقعیت ) محفظه آسانسور به طور عادی دارای شکاف های متعدد بین اتاقک و تونل است ، همچنین یاد آوری کردیم که هواکش آسانسور همواره باید متصل و فعال باشد.
 • نگران ماندن در تاریکی نباشید ، سیستم روشنایی اکثر آسانسورها هنگام توقف آسانسور همچنان کار می کند ، حتی اگر جریان برق قطع شود . باطری زنگ اضطراری و روشنایی اضطراری ، به اندازه رسیدن نیروهای امدادی به محل حادثه باید توان تامین انرژی داشته باشند.
 • دقت کنید ، از تماس های غیر ضروری با بیرون جلوگیری کنید. همه به شارژ گوشی های خود نیاز دارید.
 • اول با شماره تکنسین فنی که در داخل آسانسور نصب شده و سپس با  افرادی که خارج از آسانسور هستند تماس بگیرید.
 • در صورتیکه امکان تماس با هیچ فردی میسر نشد با شماره ی  ۱۲۵  تماس بگیرید.
 • اگر امکان تماس با هیچ فردی را ندارید در اینصورت با صدای بلند خود یا  و ضربه‌زدن به کابین ، کمک بخواهید.
 • هنگام باز شدن درهای آسانسور توسط تیم نجات ، از آن ها فاصله بگیرید.
 • روی زمین بنشینید ، با این کار وقتی آسانسور دوباره حرکت کند ، تعادلتان به هم نمی خورد.
 • مسافران آسانسور نباید با اهرم انداختن ، درها را باز کنند ، درها به دلیلی بسته هستند. توسل به اهرم برای باز کردن درها ممکن است مانع از حرکت آسانسور به منظور نجات دادن مسافران شود.