پیام رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل فهامه به مناسبت بیست و پنجمین سالروز تاسیس

بیست و پنج سال پیش (۱۳۷۲) با آرزوهای بزرگ و از یک مکان بسیار کوچک و از کارهای کوچک در زمینۀ خدمات مشاورۀ مدیریت و بازرسی و تهیه مدارک فنی قطعات خودرو آغاز کردیم.

هدف ما این بود و هست که با رعایت صداقت و درستکاری و در یک تنوع منطقی و مناسب و با بکارگیری نیروی انسانی شایسته و اشتغال پایدار برای جوانان مملکت و نسل های آینده و با شعار ماندگاری و تداوم فعالیت در قرن های آتی و در راستای جهانی شدن گام برداریم.

خدمات مشاورۀ مدیریت در پروژه ها را توسعه دادیم و از مرحله تهیه گزارش امکان سنجی فنی – اقتصادی تا اجرای کامل پروژه را هدفگذاری کرده ایم.

خدمات بازرسی را گسترش دادیم و علاوه بر بازرسی قطعات خودرو – خودرو – آسانسور و… به تمامی زمینه های مورد نظر سازمان ملی استاندارد توجه کردیم و به عنوان یک بازرس بین المللی در داخل و خارج کشور فعالیت داریم.

خدمات مشاورۀ بانکی و سرمایه گذاری و اعتبار سنجی مشتریان را توسعه دادیم و به عنوان یک شرکت امین و حافظ منافع بانک ها و سرمایه گذاران و اتاق بازرگانی فعال هستیم.

توسعه های متنوع و بیش از پیش را در دستور کار داریم و مشتاقیم تا با عشق و علاقه وافر و تلاش و کوشش جمعی این راه را ادامه دهیم.

به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد شروع فعالیت، دستان گرم شما همکاران گرامی و ذی نفعان محترم را می فشاریم و دعای خیر شما و همراهی عاشقانه شما را برای رسیدن به هدف خواستاریم.

سید حسن خباز (رییس هیات مدیره) – سید ساسان مهرکیان (مدیر عامل و عضو هیات مدیره(

فهامه، حافظ کیفیت و سرمایه