صرفه جویی بیشتر در انرژی با ISO 50009

استانداردسازی مصرف انرژی

اجرای یک سیستم مدیریت انرژی (EnMS) می تواند مزایای زیادی نظیر کاهش هزینه و صرفه جویی در مصرف انرژی داشته باشد. زمانی که این سیستم در چندین سازمان مستقر شود، این مزایا بیشتر و بزرگتر هم خواهند شد  و با استاندارد جدید، سازمان ها قادر خواهند بود اقدام بهینه برای بهره وری حداکثری انرژی را به اشتراک گذارند.

یک EnMS متداول، اشتراک گذاری دانش، منابع و همچنین همکاری در زمینه پروژه های صرفه جویی در مصرف انرژی در میان سازمان هایی با هر اندازه و نوع، حتی بنگاه های کوچک و متوسط را میّسر می سازد.

ایزو

هدف از ایزو ۵۰۰۰۹ با عنوان “سیستم های مدیریت انرژی- راهنمای اجرای یک سیستم مدیریت انرژی متداول در سازمان های متعدد، متحد ساختن سازمان هایی است که از عناصر مشترکی نظیر تامین کننده انرژی، بخش یا محل برخوردارند تا صرف نظر از اندازه شان، مصرف انرژی آنها را به طور مشترک بهینه سازی کند.

استاندارد

هر EnMS چارچوبی است برای مدیریت انرژی که خط مشی سازمانی، اهداف، طرح های عملیاتی و روش اندازه گیری پیشرفت را دربر می گیرد. گسترش این سیستم در چندین سازمان، همکاری و اهداف مشترکی را ممکن می کند که در نهایت به صرفه جویی هرچه بیشتر انرژی و بازده آن منجر خواهد شد.

بهینه سازی مصرف انرژی

ایزو ۵۰۰۰۹ به اندازه ای انعطاف پذیر است که تقریباً در هر موقعیتی که سازمان ها بخواهند هدف مشترکی در بهره وری انرژی داشته باشند، مورد استفاده قرار می گیرد از جمله شعب مختلف یک شرکت بزرگ یا مجموعه ای از بنگاه های کوچک و متوسط.

ایزو ۵۰۰۰۹ توسط کمیته فنی ISO/TC 301 تحت عنوان “مدیریت و صرفه جویی در مصرف انرژی” تدوین شده و مسئولیت دبیرخانه آن مشترکاً بر عهده سازمان های استاندارد چین و آمریکا می باشد.

منبع: isiri.gov.ir

 

ارزیابی انطباق ؛ بازرسی انرژی ؛ بازرسی فنی ؛ بازرسی تجهیزات ؛ آموزش

 

تعیین معیار مصرف انرژی

برچسب رده انرژی, برچسبی است که روی کالاهای مورد استفاده در ساختمان‌ها(لوازم برقی،گرمایشی،سرمایشی و …) نصب می‌شود و نشان‌دهنده کیفیت این محصولات از نظر مصرف انرژی است. در این برچسب که برای وسیله‌های انرژی‌بر به کار می‌رود، شاخص مصرف انرژی(ادامه مطلب)