اخذ گواهی صلاحیت خدمات بازرسی فنی از N.I.O.R.D.C

نفت و گاز

پس از ارزیابی مدارک و مستندات ارائه شده از سوی دپارتمان نفت و گاز فهامه به اداره بازرسی و هماهنگی مبادلات فرآورده های نفتی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت مهندسی صنعتی فهامه در فهرست شرکت های ارائه دهنده خدمات بازرسی فنی به مدت دو سال در حوزه های تخصصی:

  • بازرسی کالا در داخل کشور
  • بازرسی کالا خارج کشور

قرار گرفت.

بازرسی در صنایع نفت،گاز،پتروشیمی و پالایشگاهی

اداره بازرسی فنی و هماهنگی مبادلات فرآورده های نفتی از سه بخش بازرسی و حفاظت فنی، هماهنگی روش ها و استانداردها و هماهنگی مبادلات فرآورده های نفتی تشکیل شده است.

بازرسی و حفاظت فنی: بازرسی فنی از عملیات ساخت، تعمیر و نگهداری و تعمیرات اساسی دستگاه ها و همچنین مراحل مختلف اجرای پروژه ها در پالایشگاه ها، خطوط انتقال و انبارهای نفت به منظور حصول اطمینان از رعایت استانداردهای فنی و به روزِ دنیا، همچنین بررسی علل وقوع حوادث و سوانح در شرکت های تابعه و ارائه پیشنهادهای لازم جهت جلوگیری از تکرار آنها و در همه مراحل فوق تهیه گزارش های فنی و تحلیلی، همچنین ارزشیابی و تعیین صلاحیت شرکت های ارائه کننده خدمات بازرسی فنی و خوردگی از وظایف بخش بازرسی و حفاظت فنی می باشد.

کنترل کیفیت

هماهنگی روش ها و استاندارد ها: مشارکت و اظهار نظر در تدوین، بازنگری و یکسان سازی و اجرای دستور العمل های بازرسی فنی و روش های اندازه گیری کمّی و کیفی فرآورده های نفتی در شرکت های فرعی شرکت ملی پالایش و پخش وظیفه این بخش می باشد.

هماهنگی مبادلات فرآورده های نفتی: انجام بررسی و کنترل های ادواری به منظور حصول اطمینان از صحت کارکرد تجهیزات اندازه گیری و رعایت روش ها و دستور العمل های مربوطه و همچنین پیگیری و تنظیم گزارش های چگونگی اجرا و میزان پیشرفت پروژه تجهیز سامانه های اندازه گیری کمی و کیفی فرآورده های نفتی از جمله وظایف بخش هماهنگی مبادلات این اداره است.

ضمن تبریک این موفقیت به همکاران خود در واحد بازرسی فنی صنایع نفت،گاز،پتروشیمی و پالایشگاهی شرکت، برای مدیران و سایر بازرسان کارآزموده و خبره فهامه، سلامتی،بهروزی و موفقیت های روز افزون را آرزومندیم.

فهامه،حافظِ کیفیت و سرمایه

 

مدیریت کیفیت ؛ بازرسی فنی ؛ بازرسی مهندسی ؛ استاندارد