الزامات استاندارد برای رعایت زنجیره سرد

صنایع غذایی و بهبود کیفیت

به منظور رعایت الزامات زنجیره سرد(مدیریت نگهداری کیفیت کالا از زمان تولید تا مصرف) و چیدمان فرآورده های غذایی(به ویژه فرآورده های لبنی) بایستی سیستم های برودتی، نحوه چیدمان فرآورده های غذایی و آگاهی از استاندارد های مربوطه، مورد توجه قرار گیرد:

استاندارد توزیع مواد غذایی و لبنی

تجهیزات مرتبط با زنجیره سرد

 • از وسایل برودتی خانگی و کابین های برودتی ویترینی استاندارد استفاده گردد
 • حتما باید دفترچه راهنمای وسایل برودتی، قبل از استفاده مطالعه گردد
 • درجه دمایی کابین های برودتی ویترینی در مراکز توزیع و عرضه باید کالیبره باشد

ممیزی خطوط تولید محصولات صنایع غذایی،آشامیدنی و لبنی

چیدمان 
از محل مناسب قرار گرفتنِ موادغذایی در وسایل برودتی خانگی و کابین های برودتی ویترینی مطلع شده و چیدمان براساس میزان برودت قید شده در دفترچه راهنما انجام گردد:

 • برای حفظ کیفیت در فرآورده های غذایی باید ضمن توجه به دمای توصیه شده در نشانه گذاری (برچسب) مواد غذایی، دمای نگهداری در سیستم های برودتی نیز رعایت شود
 • در چیدمان، نگهداری و مصرفِ مواد غذایی، باید به تاریخ تولید و انقضای آن  توجه گردد
 • تعداد و اندازه تجهیزات برودتی باید متناسب با فضای توزیع و عرضه کالا باشد
 • نحوه چیدمان در داخل  وسایل برودتی خانگی و کابین های برودتی ویترینی باید به گونه ای باشد که هوای خنک بین مواد غذایی جریان داشته باشد
 • با توجه به اینکه در فضای داخل سیستم های برودتی دمای یکسانی وجود ندارد و برخی از نقاط و طبقات خنک تر است، باید مواد غذایی(فراورده لبنی، گوشتی و…) فسادپذیر در قسمت های خنک تر نگهداری شوند

بازرسی مواد غذایی وارداتی،صادراتی و تولید داخل

استانداردهای مرتبط برای آگاهی توزیع کننده و مصرف کنندگان

محصولات زیر مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد می باشند:

 • وسایل برقی خانگی و مشابه –ایمنی -قسمت ۲-۲۴-الزامات ویژه وسایل برودتی (یخچال -فریزرو یخچال فریزر )- بستنی ساز و یخ ساز به شماره ۲۴-۲-۱۵۶۲٫
 • کابین_ های برودتی ویترینی_ قسمت ۲: طبقه بندی، الزامات و شرایط آزمون به شماره ۲-۹۱۸۷
 • وسایل برودتی خانگی (یخچال، فریزر و یخچال_فریزر) ویژگی ها و روش های آزمون به شماره ۱۳۷۰۰

 

منبع:isiri.gov.ir

 

کنترل کیفیت ؛ توزیع ؛ استاندارد انرژی ؛ بازرسی خودرو