مقدمه ای بر اهمیت مطالعات امکانسنجی:بخش اول

طرح توجیهی

ایجاد هر پروژه ای مستلزم سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری یعنی تخصیص و صرفِ منابع و هزینه بر به منظور حصولِ اهداف و نتایج مشخص،بنابراین،اطمینان از اینکه صرف منابع محدود وجاهت دارد،ضروری است.این توجیه ناظر بر دو وجه است:

  • اینکه در پرتوِ این سرمایه گذاری،اهداف مورد نظر تامین گردد
  • اینکه مقرون به به صرفه ترین برنامه کار و یا راهِ رسیدن به اهداف مورد توجه قرار گیرد

 

سرمایه گذاری و مطالعات امکانسنجی

مطالعات امکانسنجی غالبا با تشخیص نیاز توسط مالک یا سرمایه گذار آغاز میگردد.تشخیص درستِ نیاز و درست ترین راهِ تامین آن،موضوعِ مطالعات امکانسنجی است! اما چه بسیار مواقع که آنچه را انسان می خواهد الزاما مورد نیاز وی نباشد،بنابراین،اولین ضرورت،بیانِ خواست براساس شناسایی درست یک نیاز است.چه بسیار مشاهده شده است سرمایه گذاری های عظیم اقتصادی که توسط بخش های عمومی یا خصوصی صورت پذیرفته در جهت تامین خواهش های ناسنجیده و یا پاسخ به انگیزه های نادرست بوده است!

 Fs و سرمایه گذاری

در مطالعات امکانسنجی، در پی آن هستیم تا با شناسایی و تحلیل گزینه های متنوع فنی،اجرایی و ارزیابی های اقتصادی و مالی،گزینه ها و ملاحظات اجتماعی سرمایه گذاری،مناسبترین گزینه برآورنده نیاز را انتخاب کنیم.برنامه پروژه که شامل تعیین محل اجرا،ظرفیت یا وسعت،محدوده کار،منابع لازم،فناوری مناسب،روش های انجام کار،بودجه و زمانبندی پروژه و به ویژه نحوه تامین منابع مالی باشد،محصول و نتایج مطالعات امکانسنجی است.

کامفار 

شرکت مهندسی صنعتی فهامه  پایه ۱ صلاحیت خدمات مشاوره در تخصص خدمات اقتصادی از سازمان برنامه و بودجه و رتبه الف۳ از کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی، در رسته مطالعات امکان سنجی و  نظارت بر اجرای طرح و مصرف منابع،  با قریب به ۳۰ سال تجربه، ارائه دهنده خدمات مطالعات اقتصادی،تهیه طرح های توجیهی،مطالعات امکانسنجی (فنی-اقتصادی)، مطالعات بازار ،مشاوره مدیریت،مشاوره سرمایه گذاری،مدیریت طرح ها،نظارت بر طرح ها و کنترل پروژه ،به کلیه فعالان اقتصادی، مدیران و سازمان های دولتی و بخش خصوصی در صنایع نفت ،گاز،پتروشیمی،خودرو و نیرومحرکه،صنایع غذایی و آَشامیدنی، صنایع شیمیایی و دارویی،ماشین سازی و…در سطح کشور.

 

کنترل پروژه ؛ feasibility ؛ Feasibility study ؛ مشاوره