استانداردسازی معیار مصرف انرژی در صنایع

انرژی

بازرسی انرژی در واحدهای صنعتی، یکی از خدمات کاربردی برای تعیین میزان تطابق صنایع با استاندارد های معیار مصرف انرژی می‌باشد. انجام بازرسی انرژی در واحدهای صنعتی در راستای اطمینان از رعایت الزامات قانونی مطابق با الزامات مورد نظر در استاندارد بین‌المللی سیستم مدیریت انرژی مورد نیاز است.

 

بازرسی تعیین معیار مصرف انرژی

تدوین استانداردهای معیار مصرف انرژی یکی از اقداماتی است که سازمان ملی استاندارد ایران در اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب سال ۸۹، انجام داده است و در صورت عدم اقدام برای بهینه ‌سازی مصرف انرژی در واحدهای انرژی بر، طبق ماده ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف، جرائم سنگینی بر این گونه واحدهای تولیدی اعمال خواهد شد.شایان ذکر است که این گواهی نامه مطابق با استانداردهای ملی و برای واحدهای تولیدی که  استفاده بهینه در مصرف انرژی داشته اند اعطا میگردد.

 

برچسب انرژی و استاندارد سازی!

در حال حاضر استانداردهای تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسپ انرژی تجهیزات انرژی بر، به ویژه لوازم خانگی، مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد می باشد.در واقع برچسپ انرژی، مصرف کنندگان را با میزان کارایی مصرف انرژی وسایل انرژی بر، آشنا می سازد. بخشی از برچسپ انرژی مقایسه ای حروف لاتین از A تا G و در برخی استانداردها نظیر وسایل برودتی خانگی (یخچال و فریزر) از A+++ تا D و هفت رنگ از سبز تا قرمز مشخص شده که هر حرف و هر رنگ نشان دهنده مرتبه ای از مصرف انرژی وسیله است.

 

بازرسی فنی صنایع انرژی بر و ساختمان ها

حرف A و رنگ سبز پُر رنگ، نشانگر کمترین مصرف انرژی و بیشترین کارایی وسیله و حرف G و رنگ قرمز، نشانگر بیشترین مصرف و کمترین کارایی وسیله می باشد. مصرف کنندگان با دیدنِ برچسب رتبه انرژی از میزان مصرف انرژی و کارایی وسیله آگاه می شوند و می توانند وسیله کم مصرف را نسبت به وسایل مشابه تشخیص دهند.شایان ذکر است که استفاده از برچسب انرژی فواید گوناگونی برای مصرف کنندگان این وسایل ازجمله: انتخاب دُرست و آگاهانه در هنگام خرید، آگاهی از میزان کارایی و بازدهی، بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی، کاهش انرژی مصرفی، کاهش بار اقتصادی و کاهش آلودگی محیط زیست دارد.

 

تعداد کل استانداردهای ملی معیار مصرف انرژی تجهیزات انرژی بر، مشمول رعایت استاندارد اجباری، بالغ بر ۳۵ استاندارد، شامل ۲۳ استاندارد تجهیزات انرژی بر برقی و ۱۲ استاندارد تجهیزات انرژی بر هیدروکربوری می باشد. گروه بازده انرژی تجهیزات انرژی بر به صورت رده های G تا A+++ بر روی فرآورده های مربوطه، توسط تولیدکننده اعلام می گردد که بایستی در تطابق با استاندارد های مربوطه باشد.

منبع: isiri.gov.ir

 

بازرسی

فهامه،شرکت بازرسی تائید صلاحیت شده توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران(NACI) و همکار سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه بازرسی تعیین معیارمصرفِ انرژی در ساختمان (مسکونی/غیرمسکونی) و صنایع انرژی بر.

 

سیستم مدیریت انرژی ؛ برچسب انرژی ساختمان ؛ energy ؛ inspection