موافقت با گسترش دامنه نهاد بازرسی فهامه

استانداردسازی جایگاه های عرضه سوخت فرآورده های نفتی مایع (بنزین و نفتگاز)

 

بنزین و جایگاه سوخت

دهمین کمیته تصمیم گیری تایید صلاحیت نهادهای بازرسی سال جاری در بیستم دی ماه جاری و با حضور مسئولین مرکزملی تاییدصلاحیت ایران (NACI) و نمایندگان سازمان های دولتی و انجمن های تخصصی برگزار گردید.در این جلسه درخواست های تایید صلاحیت ۹ نهاد بازرسی و گزارش ها و توصیه های تیم های ارزیابی این مرکز، مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با گسترش دامنه و تاییدصلاحیت نهاد بازرسی فهامه در زمینه جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی، بنزینی و گازوئیل موافقت گردید.

 

پمپ بنزین استاندارد و ایمنی

استاندارد ملی ایران به شماره ۱۲۰۵۴ در سال ۱۳۹۹ پس از گذشت بیش از دو سال و برگزاری بیش از ۳۰ جلسه کمیسیون فنی،تجدیدنظر شد.براساس اعلام دفتر نظارت بر اجرای استانداردهای معیارمصرف انرژی و محیط زیست سازمان ملی استاندارد ایران،با بازنگری استاندارد ملی ۱۲۰۵۴ و تاییدصلاحیت  شرکت های بازرسی فنی،فرآیند بازرسی جایگاه های عرضه سوخت مایع مطابق با آیین نامه نحوه تامین ایمنی جایگاه های عرضع سوخت،مصوبه هیات وزیران در کشور آغاز خواهد شد.

 

بازرسی فنی پمپ بنزین ها

در این استاندارد به مباحث مربوط به طراحی،ساخت،توسعه،تجهیز و بازرسی نصب،راه اندازی و بهره برداری جایگاه های سوخت پرداخته شده است که با اضافه شدن مبحث جایگاه های عرضه سوخت فرآورده های نفتی مایع (بنزین و گازوئیل)استاندارد مذکور برای حدود ۷۰۰۰ جایگاه عرضه سوخت وسایل نقیله موتوری شامل بنزین،گازوئیل و گازطبیعی فشرده،کاربرد دارد.

 

منبع: naciportal.isiri.gov.ir

 

بنزین ؛ ایمنی ؛ استاندارد ؛ استانداردسازی