دوره آموزش تئوری و عملی اطفای حریق

ایمنی و استاندارد

در راستای ارتقای طرح ایمنی محیط کار پرسنل شرکت، در مورخ ۲۳ اسفندماه ۹۹، دوره آموزشی با موضوع اطفای حریق با حضور کارشناس متخصص HSE برگزار و در این دوره پرسنل شرکت با مخاطرات محیط کارخود،سایت های صنعتی که بعنوان بازرس فنی و یا ناظر و…حضور پیدا می کنند با چگونگی مواجهه با خطرات احتمالی، اطفای حریق و …در این محیط ها آشنا شدند.

بازرسی فنی ، نفت و گاز ، سی ان جی ،پمپ بنزین

ایمنی و آتش نشانی

تشکیل یک کمیته جدید در زمینه حوادثِ مصرف کنندگان ،در سازمان بین المللی ایزو.خرابی آسانسورها، جایگزینی تجهیزات زمین بازی و محصولات معیوب تنها برخی از مواردی هستند که مردم جهان بصورت روزانه به واسطه آنها آسیب می بینند! و اولین تماس، همراه با شکایت است…(ادامه مطلب)