انتخاب تکنولوژی مناسب برای طرحهای صنعتی

fs

با توجه به وابستگی شدید صنعت به دانش و تکنولوژی، شناخت و انتخاب تکنولوژی مناسب برای هر پروژه بسیار حیاتی بوده و سرنوشت سرمایه گذاری های صورت گرفته را مشخص می کند.

متاسفانه فقدان سیاست تکنولوژی در سطح شرکتها و حتی در سطح کلان، می تواند موجب گردد که علی رغم صرفی مبالغ نجومی، تکنولوژی مناسب و متناسب با نیاز و اقتصاد پروژه خریداری نشده و از این طریق خسارات هنگفتی به اقتصاد ملی وارد شده و کماکان بخش اعظم صنایع از عقب ماندگی تکنولوژیک رنج ببرند و به تبع آن قادر به رقابت با محصولات خارجی حتی در بازارهای داخلی نباشند.

مطالعات بازار

انعقاد قراردادهای خرید دانش فنی و لیسانس بسیار ظریف بوده و شتابزدگی و غفلت در امضای آنها، می تواند شرکتهاس ایرانی را در معرض کلاهبرداری های تکنولوژیک قرار دهد. در گزارش ارزیابی نیازهای تکنولوژی برای کشورهای در حال توسعه که توسط  یونیدو /UNIDO (یونیدو یا سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، سازمان تخصصی سازمان ملل متحد است که مقر آن در وین است. هدف اصلی این سازمان، ارتقا و تسریع توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه یا اقتصادهای در حال گذار و توسعه روابط صنعتی بین‌المللی است) تهیه گردیده، کشورهای توسعه نیافته از نظر قابلیت های تکنولوژیکی در سه سطح طبقه بندی شده اند:

  • قابلیت های ملّی
  • قابلیت های بخشی
  • قابلیت های شرکتی

بنابراین صرفاً پس از شناسایی قابلیت ها در سطوح مختلف است که می توان سیاست منطقی اتخاذ کرد.

 

مشاوره سرمایه گذاری

پس از شناسایی قابلیت ها در سطوح مختلف (بخش قبل) این قابلیت ها را می توان در پنج سطح طبقه بندی کرد:

  1. سطح صفر: دانش فنی در یک شاخه معین در سطوح اشاره شده قبل(بخش اول) در حد صفر است.
  2. سطح یک (منسوخ): دانش فنی موجود اگرچه در حال استفاده بوده ولی دربازار جهانی منسوخ شده تلقی شده ،بنابراین نیازمند هزینه زیادی برای تعمیر و نگهداری خواهد بود.
  3. سطح دو (غیر رقابتی):دانش فنی اگرچه در برخی از صنایع جهان استفاده می شود، ولی با دانش فنی روز فاصله زیاد داشته و غیر رقابتی است.
  4. سطح سه(رقابتی): این دانش فنی اگرچه آخرین تکنولوژی روز جهان محسوب نمی شود ولی در بازار جهانی بسیار گسترده استفاده شده و قدرت رقابت دارد. این دانش فنی بدلیل استفاده فراگیر در صنایع برتر جهان و رفع نواقص، به بلوغ رسیده است.
  5. سطح چهار( پیشتاز):دانش فنی و تکنولوژی پیشتاز  یا Hi-Tech آخرین دستاورد علمی جهان محسوب می شود که نزد معدود شرکت ها بوده و هزینه دستیابی به آنها زیاد است، ضمن آنکه بدلیل بالغ نبودن، ریسک های زیادی را نیز بدنبال دارند.

 امکانسنجی

بر مبنای معیارهای بالا و بر مبنای میزان توسعه یافتگی و قابلیت های علمی و فنی، دو سیاست کلی حمایت از دانش فنی در کشورهای جهان به شرح ذیل به اجرا گذاشته می شود:

  • سیاست تکنولوژی محرک بازار (MSTP)
  • سیستم های ملّی نوآوری

 سیاست تکنولوژی، یکی از اجزای شکل دهنده سیاست صنعتی یک کشور محسوب می شود و اهمیت و حساسیت آن، همین بس که برخی از متخصصان؛ حتی سیاست تکنولوژی را جزو پویای سیاست صنعتی، در کنار بخش ایستا که به تشریفات و مقررات فعالیت در بازار می پردازد، تلقی کرده اند.

 

انتخاب فناوری 

در راستای اجرای سیاست تکنولوژی، سه رویکرد حمایتی که می باید بر اساس آن قوانین و مقررات شکل گیرند، وجود دارد که عبارتند از:

حمایت از پروژه های خاص

در این رویکرد، پروژه های معینی گزینش و برای توسعه آنها مقررات حمایتی وضع می گردد.

 

حمایت از رشته های خاص

در این رویکرد، دامنه حمایت نه پروژه های خاص، بلکه شاخه های معینی از صنعت ،مانند صنعت نرم افزار یا نانو برگزیده می شوند.

 

حمایت کلی تطبیقی

در این نوع از حمایت، بصورت عمومی و فراگیر، دولت از همه حوزه ها حمایت می کند.

طرح توجیهی

بر این اساس،ضرورت دارد در فرایند تامین دانش فنی و خرید لیسانس به همه این جنبه ها توجه گردد.انتخاب تکنولوژی نامناسب برای یک پروژه نه تنها بر هزینه های تمام شده پروژه تاثیر مستقیم می گذارد، بلکه بدون توجه به جنبه های مختلف این انتخاب،مانند امکان تامین خدمات پشتیبانی،تعمیر و نگهداری و خرید قطعات برای یک دوره بلندمدت، می تواند توجیه اقتصادی کل پروژه را به مخاطره بیاندازد. بنابر این در مطالعات امکانسنجی می باید با دیدِ دقیق و توجه به افق بلندمدت،به این جنبه از پروژه توجه گردد.

منبع: abcic.ir

 

مطالعات اقتصادی

شرکت مهندسی صنعتی فهامه:

طرح صنعتی 

ارائه دهنده خدمات مطالعات اقتصادی،تهیه طرح های توجیهی،مطالعات امکانسنجی (فنی-اقتصادی)،مطالعات بازار ،مشاوره مدیریت،مشاوره سرمایه گذاری،مدیریت طرح ها،نظارت بر طرح ها و کنترل پروژه ،به کلیه فعالان اقتصادی، مدیران و سازمان های دولتی و بخش خصوصی در صنایع نفت ،گاز،پتروشیمی،خودرو و نیرومحرکه،صنایع غذایی و آَشامیدنی، صنایع شیمیایی و دارویی،ماشین سازی و…در سطح کشور.