دستورالعمل جدید ایمنی مواد غذایی

استاندارد و صنایع غذایی

کتابچه راهنمای جدیدی به عنوان ضمیمه ایزو ۲۲۰۰۰ به تازگی منتشر شده است.ایمن نگه داشتن مواد غذایی شاملِ تلاش های مشترک هریک از نقش آفرینان زنجیره تولید مواد غذایی، از مزرعه تا سفره، است. این بدان معناست که همه باید به یک زبان صحبت کرده و از قوانین یکسانی پیروی کنند.

ایزو ۲۲۰۰۰ یک مرجع مورد توافق بین المللی در صنایع غذایی می باشد که اخیراً یک راهنمای تازه منتشر شده به کاربران در استفاده حداکثری از آن کمک می کند.

بازرسی و استاندارد صنایع غذایی

این راهنما بطور مشترک توسط ایزو و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد تحت عنوان” ایزو ۲۲۰۰۰:۲۰۱۸- سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی – یک  راهنمای عملی” منتشر شده و اطلاعات عملی و دقیقی را برای کمک به سازمان ها در اجرای موثر سیستم مدیریت ایمنی غذایی (FSMS) مطابق با ایزو ۲۲۰۰۰:۲۰۱۸ ارائه می دهد.

برخورداری از چنین سیستمی می تواند مزایای زیادی برای سازمان های فعال در زمینه تولید غذا به همراه داشته باشد، زیرا به کاهش خطر آلودگی و آسیب به مصرف کننده نهایی، کمک می کند. با این حال، به کاربردن آن همیشه هم یک کار ساده نیست و می تواند مستلزم صرف زمان و تلاشی قابل توجه باشد.

صدور گواهی ایزو

این کتابچه برای کمک به بخش مواد غذایی تهیه شده تا با استفاده از راهنمایی های گفته شده برای انجام وظایف مختلف به منظور اجرای FSMS مطابق با الزامات ایزو ۲۲۰۰۰:۲۰۱۸ آماده شوند. همچنین شامل اطلاعاتی در مورد رویه صدورگواهی است که می تواند برای سازمانی های مفید باشد که در صدد کسب گواهی یا آگاهی در مورد رویه صدور گواهی ایزو ۲۲۰۰۰ هستند.

منبع: isiri.gov.ir

 

بازرسی کالا ؛ ارزیابی انطباق ؛ بازرسی فنی  ؛ صدور گواهی ایزو