سرفصل های مطالعات امکانسنجی اولیه (مطالعات پیش امکان سنجی)

 امکان سنجی

مطالعات پیش امکان‌سنجی اولین مرحله در تجزیه و تحلیل پروژه است. ایده و طرح یک پروژه باید با جزئیات دقیق‌تری بررسی گردد تا مشخص گردد فاکتورهای لازم جهت سرمایه‌گذاری را دارد یا خیر. این نوع مطالعات توسط یک تیم کوچک و با هدف ارائه اطلاعات اساسی و مورد نیاز به سرمایه ‌گذاران و بر اساس اطلاعاتی که از ارزیابی‌های مختلف به دست آمده است، صورت می‌گیرد.

مطالعات امکان سنجی

برخی از مهم ترین سرفصل های مطالعات پیش امکانسنجی (PFS) شامل:

  • بازنگری،بازبینی و اعلام نظر در مورد مطالعات پیدایش طرح
  • تعیین و تحلیل گزینه های فنی طرح (محل اجرای طرح،نوع فناوری طرح و…)
  • تحلیل اقتصادی و مالی گزینه های فنی طرح (تعیین ضوابط،تعیین هزینه ها و برآورد درامدها و …)
  • بررسی اجتماعی و ارزیابی آثار و پیامدهای اجتماعی هر یک از گزینه ها
  • ارزیابی فنی،اقتصادی،مالی و اجتماعی گزینه های مختلف طرح و اولویت بندی آنها
  • تهیه گزارش امکان سنجی  اولیه طرح

 fs

شرکت مهندسی صنعتی فهامه دارای رتبه الف۳ از کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی کشور در رسته مطالعات امکان سنجی و  نظارت بر اجرای طرح و مصرف منابع، همچنین دارای گواهی نامه پایه ۱ صلاحیت خدمات مشاوره در تخصص  خدمات اقتصادی از سازمان برنامه و بودجه کشور و عضو انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرح ها،،عضو انجمن مدیریت پروژه ایران و عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران آماده ارائه خدمات تخصصی خود به فعالان اقتصادی و سایر متقاضیان می باشد.

 

مشاوره سرمایه گذاری ؛ مشاوره مدیریت ؛ مطالعات بازار ؛ pfs