واژه نامه نظام استانداردسازی و کیفیت (بخش پنجم)

اظهار کردن (Declaration)

تعریف اول:تایید انطباق توسط شخص  اول

تعریف دوم:ذکر اوصاف و مشخصات کامل کالا در اظهارنامه تسلیمی به گمرک،به شکلی که با توجه به آن اوصاف و مشخصات،کالای اظهار شده مشخص و از غیر به نحو روشن،متمایز میگردد.

 

اظهارنامه انطباق محصول

سندی است که براساس آن،انطباق محصول با استانداردها یا ضوابط فنی مربوطه اعلام میگردد.

 

اقدام اصلاحی (Corrective action)

اقدامی که برای از بین بردن علت یک عدم انطباق یا سایر شرایط نامطلوب تشخیص داده شده،انجام می گیرد.

 

اقدام پیشگیرانه (Preventive action)

اقدامی که برای از بین بردن علت یک عدم انطباق بالقوه یا سایر شرایط نامطلوب بالقوه انجام می گیرد.

منبع: standard.ac.ir

 

بازرسی و استاندارد

استاندارد اجباری:استانداردی است که اجرای تمام یا بخشی از آن در کشور، به ترتیبی که قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران،مقرر شده و جهت تولید برای مصرف داخلی،صادرات و یا واردات،اجباری می گردد (ادامه مطلب)

 

ارزیابی انطباق ؛ صدور گواهی ایزو ؛ بازرسی کالا ؛بازرسی فنی