چارچوب و سرفصل مطالعات امکانسنجی

مطالعات اقتصادی 

اگرچه چارچوب و سرفصل مطالعات امکانسنجی تقریبا ثابت است،اما از آنجا که حدود، نوع و دقت اطلاعات در مراحل انجام این مطالعه تغییر می کند! ممکن است این مطالعات در بیش از یک مرحله و تحت عناوین “پیش مطالعه امکانسنجی“،”امکانسنجی اولیه” و”امکانسنجی نهایی” صورت پذیرد!برخی از مهم ترین سرفصل های یک طرح مطالعاتی در زمینه ایجاد کارخانه تولیدی(به عنوان مثال)شامل موارد ذیل است:

  • سابقه و تاریخچه طرح:شامل بانی یا بانیان طرح، تاریخچه و هزینه مطالعات و نتیجه بررسی هایی که قبلا انجام شده است.
  • بازار و ظرفیت کارخانه:بررسی بازار و تقاضا،پیش بینی فروش و بازاریابی،برنامه تولید (انواع محصولات) و ظرفیت کارخانه.
  • مواد اولیه و نهاده های مورد نیاز:مواد اولیه و نهاده های مورد نیاز و محل و نحوه تامین آنها،شامل مواد خام،مواد نیم ساخته،مواد کمکی،ملزومات کارخانه،آب،برق،گاز و …
  • طراحی پروژه: شامل تعریف و تعیین دامنه(محدوده پروژه)،فناوری(روش های مختلف تولید) و تجهیزات مربوطه اعم از تولیدی،کمکی و خدماتی و قطعات یدکی و انواع ساختمان ها با زیربناهای لازم،زمین و محوطه به همراه برآوردهای تقریبی از هزینه های سرمایه ای تامین تجهیزات و کارهای ساختمانی به تفکیکی که گفته شد.
  • برآورد هزینه:سازمان کارخانه و برآورد هزینه های سربار تولید،فروش و اداری.
  • برآورد نیروی انسانی بهره بردار:اعم کارگز و کارمند،با توجه به طبقه بندی مهارتی و برآورد هزینه مربوطه.
  • برنامه ریزی اجرای پروژه: شامل برآوردی از هزینه های اجرای پروژه به همراهِ جدول زمانبندی پیشنهادی آن.
  • ارزیابی مالی و اقتصادی: شامل مجموع هزینه های سرمایه گذاری اعم از ثابت و سرمایه در گردش،منابع تامین مالی،هزینه تولید به تفکیک ثابت و متغیر،ارزیابی اقتصادی(سودآوری) در ابعاد خرد و کلان شامل دوره و نرخ بازگشت سرمایه،نقطه سر به سر،تاثیرات طرح در ایجاد اشتغال و …

این مطالعات که با یک طرح شماتیک از کارخانه نیز همراه است! وجاهت و امکانپذیری مقدماتی از سرمایه گذاری را ارائه می نماید.

 

امکان سنجی

شرکت مهندسی صنعتی فهامه  پایه ۱ صلاحیت خدمات مشاوره در تخصص خدمات اقتصادی از سازمان برنامه و بودجه ،همچنین دارای رتبه الف۳ از کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی، در رسته مطالعات امکان سنجی و نظارت بر اجرای طرح و مصرف منابع، با قریب به ۳۰ سال تجربه، ارائه دهنده خدمات مطالعات اقتصادی،تهیه طرح های توجیهی،مطالعات امکانسنجی(فنی-اقتصادی)، مطالعات بازار ،مشاوره مدیریت،مشاوره سرمایه گذاری،مدیریت طرح ها،نظارت بر طرح ها و کنترل پروژه ،به کلیه فعالان اقتصادی در سطح کشور می باشد.

fs ؛ مشاوره سرمایه گذاری

با توجه به اهمیت  مطالعات امکانسنجی پیش از سرمایه گذاری و زمانبر و هزینه داشتن این مطالعات،معمولا این مطالعه در چند مرحله انجام می شود تا موجب غربال کردن برترین راهکارهای جایگزین گردد و در نهایت،مطالعه مبسوط و امکانسنجی نهایی،قبل از اقدام قطعی به سرمایه گذاری فقط روی طرح های نهایی صورت می پذیرد…(ادامه مطلب)

 

امکانسنجی ؛ کنترل پروژه ؛ برنامه ریزی پروژه ؛ مدیریت طرح