چگونگی عملکرد سوزن ریل

چگونگی عملکرد سوزن ریلRailroad switch

سوزن ریل،یک وسیله مکانیکی است که به ماشین های ریلی امکان تغییر از یک مسیر به مسیر دیگر را در تقاطع ها فراهم می سازد. ضمنا به کسی که سوزن راه آهن را نگهبانی می کند و مسئول قطع و وصل ریل ها در هنگام عبور قطار ها است، سوزن بان می گویند.

سوزن تنها وسیله ای برای خیاطی و دوختن لباس ها نیست!سوزن ریل راه آهن (Railroad switch) یک وسیله مکانیکی جالب و پرکاربرد است که به ماشین های ریلی  امکان تغییر از یک مسیر به مسیر دیگر را در تقاطع‌ها فراهم می‌سازد. شاید کمتر نام سوزن ریلی راه آهن به گوش تان خورده باشد اما باید بدانید که این سوزن ها یک وسیله مهم و کاملا حیاتی است. سوزن ریلی یا دستگاه تعویض خط، عمل جا بجایی ورود و یا خروج از خطی به خط دیگر را میسر می سازد.(مطلب مرتبط)

 

راه آهن و خدمات بازرسی فنی

سوزن ریلی راه آهن یکی از نقاط ضعف خط محسوب می شود و بایستی نسبت به نگهداری و تنظیم و نظافت آنها توجّه کافی مبذول نمود. در غیر این صورت به جهت  حساسیت خاص سوزن راه آهن، امکان وقوع سانحه در روی آنها به دور از انتظار نخواهد بود . خطوط راه آهن همواره در معرض تشدید و خطر هستند و اغلب سوانح در روی سوزن اتفاق می افتد. لذا این وسیله کوچک اما حیاتی، جهت تنظیم سلامت و ایمنی قطارها به کار می رود و بایستی برنامه کاری منظم در جهت رفع نواقص آنها تنظیم و اعمال نمود. لذا به جهت اهمیّت نگهداری و نظافت سوزن ریلی پیشنهاد می نماید علاوه بر بازدید کمیسیون سوانح منطقه، با برنامه ریزی مناسب و به موقع، هر ماهه حداقل دو بار سوزنهای راه آهن منطقه توسط اکیپی متشکل از افراد یا معاونین نگهداری خط و علائم و سیر و حرکت بازدید و رفع نواقص گردد. به کسی که سوزن راه ‌آهن را نگهبانی می‌کند و مسئول قطع و وصل ریل‌ها در هنگام عبور قطارها، سوزن بان می‌گویند. در ادامه به بررسی انواع سوزن ریلی راه آهن، نحوه عملکرد سوزن و اجزا آن و نحوه ی بازدید از سوزن و تجیزات ریلی راه آهن خواهیم پرداخت.

 

ریل و سوزن ریل

تاکنون طراحی های مختلفی در جهت تولید و بهره برداری از سوزن های راه آهن به عمل آمده اما متداول ترین و پرکاربرد ترین سوزن دو راهه ساده است که در وضعیت های مختلف استقرار می یابد و قادر به تامین ارتباط خطوط موازی هم سطح و یا غیر هم سطح ایستگاه ها و ترمینال های راه آهن می باشد. قسمت حساس متحرک سوزن که ارتباط بین محور خط اصلی و خط انشعابی را تامین می کند تیغه یا زبانه نامیده میشود. در بیشتر مواقع این قسمت از سوزن ریلی آسیب می ببیند و می شکند پس افراد باید در حین کار دقت نمایند و کار خود را به سرانجام برسانند.

سوزن های مورد استفاده راه آهن ها به شرح زیر می باشد:

 •  سوزن دو راهه ساده: شامل دو راهه راست و چپ
 • دو راهه درقوس: شامل دو راهه انشعاب از داخل و خارج قوس
 • سوزن قرینه
 • سوزن سه راهه راست و چپ
 • سوزن یک طرفه
 • سوزن تقاطع چلیپا
 • سوزن چلیپای یک طرفه (یک زبانه)
 • چلیپای دو طرفه (دوزبانه) سوزن
 • سوزن مرکب
 • سوزن تقاطع چپ و راست
 •  سوزن تقاطع چهار طرفه

 

ریلی و کنترل کیفیت

مشخصات یک سوزن ریل با کیفیت چیست؟ ریل سوزن بایستی دارای خصوصیات زیرباشد:

 • مقاومت تحمل بارو وسایل را داشته باشد.
 • مقاومت لازم وکافی درمقابل نیرو را داشته باشد.
 • جوشکاری ریل و یا بستن آن با وصله امکان پذیر باشد.

 

بازرسی فنی در صنعت ریلی کشور

شرکت مهندسی صنعتی فهامه،شرکت بازرسی فنی دارای رتبه تایید صلاحیت از سامانه جامع هوشمند نظام فنی و اجرایی راه آهن ج.ا.ا بعنوان ناظر تعمیرات و تامین قطعات واگن های باری-مسافری قطارهای کشور.

 

مدیریت طرح ؛ کنترل پروژه ؛ طرح توجیهی ؛ بازرسی مهندسی