تقویم آموزشی - تابستان ۱۳۹۸

دوره های آموزشی تابستان  :

تشریح الزامات و ممیزی داخلی بر اساس ۱۷۰۲۰:۲۰۱۲ISO/IEC

جهت کسب اطلاعات بیشتر و تکمیل فرآیند ثبت نام ، خواهشمند است با  تلفن ۸۸۴۸۲۴۳۵ داخلی (۳۶۳ ) واحد آموزش فهامه تماس حاصل فرمایید .

فهامه ، همکار آموزشی اداره کل استاندارد تهران