درباره مطالعات امکانسنجی،بیشتر بدانیم

مطالعات امکان سنجی

ترکیبِ گروه کاری مطالعات امکان سنجی

مطالعات امکانسنجی بسته به تناسبِ بزرگی،پیچیدگی و موقیعت هر پروژه ای توسط یک گروه کارشناسی انجام میگردد و

ترکیب گروه بایستی شامل متخصصی فنی، اقتصادی و مالی باشد.نظر به اینکه محورهای اصلی مطالعات امکانسنجی،مسائل اقتصادی،فنی،اجرایی، زیست محیطی و اجتماعی می باشد، بدیهی است که ترکیب گروه نیز بایستی به تناسب، دارای تخصص های لازم باشد (مانند تخصص های تحلیلگر بازار،اقتصاددان صنعتی و …)سرپرستی گروه نیز، که خود در نقشِ یک متخصص، ایفای وظیفه می نماید،وظیفه برنامه ریزی،سازماندهی،هدایت و هماهنگی تمام فعالیت های گروه را تا پایان مطالعات امکانسنجی عهده دار است.

مطالعات بازار

در پروژه های دولتی و یا بخش خصوصی که لازم است مطالعات امکانسنجی به صورت حرفه ای و وسیع،انجام گردد! غالبا از مشاوران حرفه ای،متخصص و صاحبِ نام این حوزه استفاده میگردد.چراکه خوشبختانه دیگر ضرورت و اهمیت انجام مطالعات امکان سنجی در مرحله تهیه طرح،در نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور، بر کسی پوشیده نمی باشد!

مشاوره سرمایه گذاری

منابع داده ها در مطالعات امکانسنجی

برآورد هزینه های سرمایه گذاری از جمله نیاز های مطالعات امکانسنجی است.دقت این برآوردها از یکسو به دقت و  حدّ تفصیل اطلاعات بستگی دارد و از سویی دیگر به موجودیت و دسترسی به منابع و ماخذ اطلاعاتی هزینه مربوط می شود.از آنجا که برآورد در مطالعات امکان سنجی،غالبا به منظور سنجش های اقتصادی صورت می پذیرد،توجه به مسائلی از جمله نرخ مناسب تسعیر ارز، توم قیمت ها به ویژه در پروژه های بلند مدت،حائز اهمیت خواهد بود و چه بسا تاثیر تعیین کننده در وجاهت و یا عدم وجاهت اقتصادی طرح داشته باشد.

طرح توجیهی 

تعریف محدوده پروژه در مطالعات امکانسنجی

محدوده پروژه،تعیین کننده کلیه اقلام و فعالیت هایی است که اهداف سرمایه گذاری را تامین می نماید.به عنوان نمونه،اگر هدف از سرمایه گذاری،احداث یک کارخانه باشد،علاوه بر معرفی تنوع ساختمان ها و تجهیزات اصلی کارخانه، محدوده پروژه بابیستی عملیات کمکی مربوط به تولید،استخراج، حمل و نقل به خارج از کارخانه،انبار کردنِ تولیدات و ضایعات و فعالیت های فرعیِ خارج از کارخانه مانند برنامه مربوط به تامین مسکن، تسهیلات رفاهی و آموزشی را نیز دربربگیرد.

در حقیقت،منظور از تقویت محدوده پروژه،برنامه مفهومی و فیزیکیِ تسهیلاتی است که قرار است طراحی و ساخته شود.طراح براساس این مجموعه است که اقدام به طراحی مجموعه می نماید.از عمده ترین وظایفِ مدیرپروژه در این مرحله، بررسیِ محدوده پروژه بمنظور اطمینان از انطباق آن با اهداف و نیازهای سرمایه گذار است.منظور از برنامه مفهومی،معرفی مفاهیمی است که لازم است در طراحی مجموعه مورد توجه باشند و قاعدتا بیشتر جنبه های کیفی طرح یا محصول را بیان می نماید.

هزینه های مطالعات امکانسنجی

طرح توجیهی برای هر پروژه و ایده منحصربه‌ فرد است و نمی‌توان یک طرح را برای پروژه‌های مشابه به‌ کار برد!. قبل از قیمت‌ دهی طرح توجیهی، مشاور شما نیاز به دانستن یکسری اطلاعات مربوط به پروژه را دارد: اهداف پروژه‌، زمان بندی‌، بودجه‌، اسکوپ میزان آورده، میزان سرمایه‌گذاری و … از جمله مواردی هستند که بر حق الزحمه تهیه طرح تاثیر می‌گذارند‌. عمق پروژه که خود به اهداف پروژه برمی‌گردد نیز بر قیمت تاثیرگذار است‌. اینکه طرح برای اخذِ جواز صنایع (‌موافقت اصولی‌) نوشته شده یا برای ارائه به سرمایه‌گذار‌، اسناد داخلی یک شرکت است یا برای تامین مالی پروژه یا اخذ تسهیلات به بانک ارائه می‌شود، همگی بر قیمت تاثیر می‌گذارند‌.

با توجه به اینکه حدودِ مطالعات امکان سنجی بسیار به شرایطِ خاص هر پروژه و نیازمندی های سرمایه گذار بستگی دارد،بنابر این با معین شدنِ حدود و شرح خدمات مطالعات لازم در یک پروژه،امکان دارد که برآوردی از نفر- ماه تعداد کارشناس مورد نیاز  صورت پذیرفته و با اعمالِ یک ضریب برای ملاحظه هزینه های غیرمستقیم و بالاسری سود-هزینه مطالعات،برآورد و توافق گردد.(مطلب مرتبط)

اما انچه که مسلم است اینکه اگر قرار باشد این مطالعات توسط یک گروه از کارشناسان خارج از سازمانِ سرمایه گذار انجام گردد،لازم است میزان و ترتیبِ هزینه ها از ابتدا،روشن و توافق گردد.غالبا براساس یک میانگین تجربی می توان هزینه مطالعات پیش سرمایه گذاری (مطالعات شناسایی امکانات/مطالعات امکانسنجی) را به نسبت درصدی از برآوردِ هزینه سرمایه گذاری،در یک بازه تقریبی محاسبه نمود.

بدیهی است که اندازه ی پروژه نیز در تعیین درصدِ هزینه مطالعات،موثر بوده و پروژه های بزرگ و پرهزینه،درصد کوچکتری خواهند داشت! از عواملِ دیگری که می تواند در تعیین درصد هزینه ،تاثیرگذار باشد، شامل:

  • تجربه گروه کاری
  • دامنه و محدوده کارگروه
  • پیچیدگی و تنوع مراحل تولید در کارخانه
  • شرایطِ اجتماعی، اقتصادی و بازارکار
  • تنوع صلاحیت های کارشناسیِ لازم در گروهِ کاری به جهتِ افزایش وقتِ مطالعات و…

شرکت مهندسی صنعتی فهامه دارای گواهی نامه پایه ۱ صلاحیت خدمات مشاوره در تخصص خدمات اقتصادی از سازمان برنامه و بودجه کشور، ارائه دهنده خدمات مطالعات اقتصادی،تهیه طرح های توجیهی،مطالعات امکانسنجی (فنی-اقتصادی)،مطالعات بازار ،مشاوره مدیریت،مشاوره سرمایه گذاری،مدیریت طرح ها،نظارت بر طرح ها و کنترل پروژه ،به کلیه فعالان اقتصادی.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با تلفن ۹-۸۸۶۱۴۲۵۰  واحد مهندسی طرح ها و سیستم ها،تماس حاصل فرمایید.

 امکان سنجی ؛ مطالعات اقتصادی ؛ fs  ؛ Feasibility study