برنامه پروژه،یکی از محصولاتِ مطالعات امکانسنجی!

مدیریت پروژه

برنامه پروژه، به عنوان راهنمای جامع مراحل اجرایی، یکی از محصولات مطالعات امکان سنجی است. براساس دیدگاه های مطرح شده در استاندارد پیکره دانش مدیریت پروژه،اهم کاربردهای برنامه پروژه عبارتند از:

  • تهیه راهنمای اجرای فعالیت های پروژه
  • تعیین پیش فرض های برنامه ریزی
  • مبنا و راهنمای تصمیمات برنامه ریزی کلیه ارکان پروژه در تعامل با برنامه ریزی در سایر حوزه ها
  • ارائه دیدگاه های مدیریت در مورد نقد گلوگاه های کلیدی پروژه
  • تهیه مبنای اندازه گیری و سنجش میزان پیشرفت کار

کنترل پروژه

شرکت مهندسی صنعتی فهامه،با تجربه ای قریب به ۳۰ سال و به پشتوانه تعهد و تخصص مدیران و کارشناسان خود و البته اخذ گواهی های معتبر از مراجع ذیصلاح کشور:

 

مطالعات اقتصادی

ارائه دهنده خدمات مطالعات امکانسنجی (فنی – اقتصادی) و تهیه طرح توجیهی،مشاوره مدیریت،مطالعات بازار و مطالعات اقتصادی به کلیه فعالان اقتصادی، مدیران و سازمان های دولتی و بخش خصوصی درصنایع نفت وگاز،خودرو و نیرومحرکه و سایر پروژه های عمرانی،درمانی،خدماتی،صنعتی و زیرساختی کشور می باشد.

امکانسنجی ؛ مطالعات فنی ؛ مطالعات بازار ؛ Feasibility study