اینکوترمز ۲۰۲۰ و هر آنچه می بایست در رابطه با آن بدانید!

اینکوترمز

موادری که قواعد اینکوترمز۲۰۲۰ روشن می نماید، شامل:

ریسک: اینکوترمز مشخص می کند که چه زمانی محموله از فروشنده به خریدار منتقل شود.

هزینه ها:اینکوترمز مشخص می کند چه کسی مسئولیت پرداخت کدام هزینه ها را برعهده دارد. برای مثال چه کسی هزینه بیمه را بر عهده می گیرد.

مسئولیت های طرفین: اینکوترمز ۲۰۲۰ تعیین می کند که مسئولیت هایی همچون اقدام برای بیمه و اخذ پروانه صادرات و واردات، حمل و نقل و لجستیک و… بر عهده کدام یک از طرفین معامله است.

 

واردات و صادرات

اینکوترمز ۲۰۲۰ به مسائل مرتبط با حمل کالا از فروشنده به خریدار پاسخ می‌دهد. مسائلی شامل حمل کالا ها، ترخیص کالا ، واردات و صادرات کالا ها، اینکه چه کسی مسئول پرداخت می‌باشد و اینکه ریسک جابجایی و انتقال کالا در مراحل مختلف حمل بر عهده چه کسی می‌باشد. اصطلاحات مختلف اینکوترمز معمولاً با ذکر مکان‌های جغرافیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد نه عناوین مرتبط با جابجایی.

فراموش نکنید که اینکوترمز تنها بخشی از کل قرارداد تجارت بین المللی است. این اصطلاحات چیزی در مورد مبلغ پرداخت شده یا روش پرداختی که در معامله استفاده می شود را نمی گویند. علاوه بر این، اینکوترمز با انتقال مالکیت کالا ها ، نقض قرارداد یا مسئولیت محصول سروکار ندارد. همه این موارد باید در قرارداد فروش در نظر گرفته شود. همچنین، اینکوترمز نمی تواند قوانین رسمی و اجباری را نادیده بگیرد. اینکوترمز حقوق مالکیت ، شرایط احتمالی نقض قرارداد را در بر نمی گیرند. همچنین آنها جایگزین قرارداد رسمی بین دو طرف معامله نمی شوند. تمام اصطلاحات اینکوترمز به جز گروه C مسئولیت تنظیم بیمه را به عهده نمی گیرند.

 

بازرگانی خارجی و استانداردهای اجباری

اصطلاحات مختلف اینکوترمز معمولاً با ذکر مکان‌های جغرافیایی، مورد استفاده قرار می‌گیرد نه عناوین مرتبط با جابجایی! اینکوترمز به چهار گروه D-C-F-E با اصطلاحات وابسته به هر گروه تقسیم شده‌است که شامل ۱۱ اصطلاح اصلی و تعدادی اصطلاح ثانویه است که به خریداران و فروشندگان کمک می کند تا مفاد یک قرارداد را به شکلی واضح تر مطرح کنند.بنابراین، خطرِ تفسیر نادرست مفاد قرارداد به حداقل می رسد.

قوانین اینکوترمز ۲۰۲۰ برای همه شیوه های حمل و نقل شامل:

  • Ex Works : EXW

تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدا (محل کار). در این روش فروشنده، کالا را در محل تولید یا انبار کالا به خریدار تحویل می‌دهد و کلیه هزینه ها، اعم از بارگیری، حمل و نقل، بیمه، گمرک و ریسک خرابی کالا بر عهده خریدار است.

  • گروه F تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدا

این گروه شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده، کالا را در محلی که خریدار تعیین کرده تحویل وی می‌دهد.

  • گروه C تحویل کالا در مبدا به خریدار با پرداخت کرایه حمل

این گروه شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده باید مخارج کرایه را تا مقصد پرداخت نماید، ولی خطرِ فقدان یا خسارت و هزینه‌های اضافی بر عهده خریدار است. در این روش نوعی تقسیم مسئولیت بین خریدار و فروشنده اعمال شده‌است.

  • گروه D تحویل کالا در مقصد

شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده مسئول رساندن کالا به نقطه یا محلِ مورد توافق شده در مقصد است و فروشنده کلیه خطرات و هزینه‌ها را بر عهده می‌گیرد.

 

بازرسی کالا

شرکت مهندسی صنعتی فهامه،شرکت بازرسی مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران و بانک مرکزی ایران در زمینه ارائه خدمات بازرسی کالا در مبدا کشورهای سراسر دنیا و مقصد کلیه گمرکات کشور.

 

گواهی استاندارد ؛ ترخیص کالا ؛ incoterms ؛ inspection