اخبار

بازرسی شخص ثالث تجهیزات صنایع نفت و گاز

بازرسی شخص ثالث تجهیزات صنایع نفت و گاز بازرسی شخص ثالث تجهیزات صنایع نفت و گاز…


استانداردسازی و صادرات کالا

استانداردسازی و صادرات کالاتلاش‌های کلیه فعالان اقتصادی و تولیدی که در زمینه صادرات…


نخستین گواهی نامه تایید صلاحیت در زمینه بازرسی فنی محصولات فناوری نانو در کشور صادر شد

نخستین گواهی نامه تایید صلاحیت در زمینه بازرسی فنی محصولات فناوری نانو در کشور صادر شدکمیته تصمیم…


گواهی ۱۷۰۲۰ بازرسی فنی محصولات فناوری نانو

گواهی ۱۷۰۲۰ بازرسی فنی محصولات فناوری نانوصدور اولین گواهی نامه تاییدصلاحیت بازرسی…


جدول زمانی دوره های آموزشی فصل پاییز۱۳۹۹

جدول زمانی دوره های آموزشی فصل پاییز۱۳۹۹فهامه دارای تاییدیه آموزش از “سازمان ملی استاندارد…


جدول زمانی دوره های آموزشی شهریور ماه ۱۳۹۹ فهامه

جدول زمانی دوره های آموزشی شهریور ماه ۱۳۹۹ فهامهشرکت مهندسی صنعتی فهامه دارای تاییدیه آموزش از…


جدول زمانی دوره های آموزشی مرداد ماه ۱۳۹۹ فهامه

جدول زمانی دوره های آموزشی مرداد ماه ۱۳۹۹ فهامهشرکت مهندسی صنعتی فهامه دارای تاییدیه آموزش از…


برگزاری دوره های آموزشی تیرماه

برگزاری دوره های آموزشی تیرماهدوره های آموزشی : ارزیابی انطباق کنترل کیفیت عمومی با رعایت پروتکل…


نتایج آزمایش غربالگری پرسنل فهامه

.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame…


انجام معاینه و تست کووید۱۹ از پرسنل فهامه

.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame…